Tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Thứ Năm, 10/01/2019, 17:07 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/1, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận, đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh
Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ninh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Trong năm, công tác dân vận đã tham gia giải quyết có hiệu quả hơn những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; đồng thời, đẩy mạnh công tác đối thoại, tiếp xúc, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân cũng như hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Triển khai "Năm dân vận chính quyền" 2018, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm diễn biến tư tưởng nhân dân, nhiều ý kiến, kiến nghị được kịp thời giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chủ đề công tác năm, chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và ổn định đời sống của nhân dân.

Chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp không được chủ quan, lơ là, tự mãn với kết quả đã đạt được; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019. Trong đó phải giải quyết triệt để những ý kiến, kiến nghị, mong muốn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tập trung chấn chỉnh, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác dân vận trong lực lượng vũ trang.

Với chủ đề công tác dân vận năm 2019 là “Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019" với Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.