Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Thứ Sáu, 11/01/2019, 16:13 [GMT+7]
.
.

Chiều 11/1, tại TP Hạ Long, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được Sở Tư pháp và phòng tư pháp các địa phương trong tỉnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt là đã làm tốt việc tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành các kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác trên địa bàn.

Công tác xây dựng, tham gia ý kiến thẩm định, rà soát kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai sâu rộng với các hình thức phong phú; các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp được tập trung rà soát, đơn giản hóa, giải quyết đúng và trước hạn, tạo sự hài lòng của người dân...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Sở Tư pháp đề ra 7 nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực, gồm: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật; chủ động phối hợp triển khai các luật, nghị quyết mới ban hành; thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức ngành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của ngành tư pháp Quảng Ninh và những kết quả tích cực đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục quán triệt đồng bộ tới các cấp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/2018 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tập trung tham mưu hiệu quả cho tỉnh có những chủ trương, quyết sách đặc thù, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn; triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các nội dung được sửa đổi, bổ sung, thay thế và 10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ CBCCVC để đảm bảo nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.