Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân làm việc với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ

Thứ Sáu, 11/01/2019, 14:04 [GMT+7]
.
.

Sáng 11/1, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ về việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

g
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy chủ động rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn và hoàn thiện về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ của bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Sau khi sắp xếp lại, sẽ giảm 3 đầu mối cấp phòng, 2 cấp phó thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 24 phó trưởng phòng.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến về phương án, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã kết luận và nhấn mạnh, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy phải đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc; bộ máy phải tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân đề nghị các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ bám sát các nội dung tại Quy định 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước ngày 20/1 để phấn đấu tới 1/2 sẽ thực hiện theo mô hình sắp xếp mới.  

Nguyễn Thanh


 
 

.
.
.
.
.
.
.
.