Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính C242

Thứ Năm, 17/01/2019, 20:47 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức C242 khóa học 2019 – 2020.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức C242 có sự tham dự của 68 học viên là đảng viên đang sinh hoạt, công tác tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý  của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác mặt trật tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; tình hình, nhiệm vụ của địa phương.Trong quá trình học tập, các học viên sẽ làm bài thi hết học phần, tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp, viết tiểu luận.

Thông qua lớp học, học viên sẽ hình thành thế giới quan, được trang bị phương pháp luận khoa học và cách mạng có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng, của tỉnh nói chung.

Lớp học dự kiến kết thúc vào tháng 6/2020.

Phạm Học

.
.
.
.
.
.
.
.