Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

Thứ Năm, 17/01/2019, 11:11 [GMT+7]
.
.

Sáng 17/1, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh giai đoạn 2015- 2020 (2016 - 2021) và giới thiệu xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 (2021-2026).

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày tờ trình về việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 (2016 - 2021) và giới thiệu xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý  giai đoạn 2020 - 2025 (2021 - 2026).

g
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, trong giai đoạn 2015 - 2020, đối với quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy, bầu bổ sung quy hoạch 2 đồng chí; bầu bổ sung quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy 5 đồng chí; đưa vào danh sách quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 7 đồng chí; đề xuất bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 14 đồng chí.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, đối với quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, đề xuất bổ sung quy hoạch 2 đồng chí; đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND tỉnh 2 đồng chí; không bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh 3 đồng chí; đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh 10 đồng chí; không bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 2 đồng chí.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, đối với quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy, bầu bổ sung quy hoạch 1 đồng chí; bầu bổ sung quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy 3 đồng chí; đưa vào danh sách quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 đồng chí; không bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, đối với quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đề xuất bổ sung quy hoạch 2 đồng chí; đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND tỉnh 1 đồng chí; đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 2 đồng chí; không bổ sung quy hoạch chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh 2 đồng chí; đề xuất bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 2 đồng chí.

g
Các đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Hội nghị lần này nhằm bổ sung để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 ( 2016 – 2021) và 2020 – 2025 ( 2021 – 2026).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của tỉnh. Qua bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của tỉnh. Việc bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tham gia việc bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 (2016 – 2021) và 2020 – 2025 (2021 – 2026) cần nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng. Các chức danh lãnh đạo, quản lý tối thiểu phải quy hoạch 2 - 3 người vào 1 chức danh, không quy hoạch 1 người vào 3 chức danh và không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người.

g
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngay sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh; kết quả rà soát, phương hướng dự nguồn nhân sự, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo, bao gồm: Bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trúc Linh – Nguyễn Thanh 

.
.
.
.
.
.
.
.