Đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ

Thứ Sáu, 11/01/2019, 07:53 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, công tác cán bộ của Quảng Ninh đã có những chuyển biến tích cực, đem lại những kết quả quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp đổi mới của tỉnh, của đất nước.

Sự chuyển biến này được thể hiện rất rõ trong từng mặt của công tác cán bộ như trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ…

Bám sát quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Tỉnh nhất quán chủ trương bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo dân chủ, minh bạch, công khai, khách quan, nhân sự được bổ nhiệm phải đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy trình gồm 5 bước thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc, hình thức bổ nhiệm. Trong đó, thực hiện phân công cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ; luân chuyển, điều động từ vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý tới các vị trí, chức danh khác tương đương.

Việc bổ nhiệm mới vị trí cán bộ giữa chức danh thấp lên chức danh khác cao hơn phải thực hiện thông qua thi tuyển. 100% cán bộ được bổ nhiệm đều trong quy hoạch, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có phẩm chất, đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn sát với vị trí, chức danh bổ nhiệm, được đào tạo lý luận chính trị, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phương thức bổ nhiệm cán bộ có đổi mới, đột phá, điển hình là tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ thông qua trình bày đề án và thi tuyển lãnh đạo, quản lý. Giai đoạn từ 2013 đến tháng 6/2018, tỉnh đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 296 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

UBND tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trần An Dương, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Lãnh đạo UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoa

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện có nề nếp, đảm bảo quy chế, kế hoạch, dân chủ, công khai, khách quan. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện luân chuyển cán bộ gắn với chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương và luân chuyển cán bộ trẻ, có triển vọng, nơi có nhu cầu về cán bộ và giải quyết nhiệm vụ trọng yếu của tỉnh. Đặc biệt là không luân chuyển đối với cán bộ có khuyết điểm, hạn chế về năng lực, uy tín. Cán bộ được luân chuyển theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng của các sở, ngành, đoàn thể tiếp cận nhanh công việc mới, trách nhiệm, tâm huyết, được bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện, am hiểu nhiều lĩnh vực, đóng góp công sức, trí tuệ cho các địa phương, sau luân chuyển được bố trí đảm nhiệm công việc phù hợp, chức vụ cao hơn. Cán bộ BĐBP tỉnh thực hiện theo chủ trương mới, tăng cường về công tác tại các xã biên giới, biển đảo, giữ cương vị phó bí thư, phó chủ tịch HĐND, UBND, tham gia cấp ủy huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Giai đoạn 2010-2017 toàn tỉnh luân chuyển, điều động 1.044 lượt cán bộ, tăng 194 lượt so với giai đoạn 1997-2008, 1 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 12 đồng chí được bố trí đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của tỉnh, ủy viên ban thường vụ, trưởng các đoàn thể tỉnh; các đơn vị Móng Cái, Cẩm Phả, Bình Liêu, Tiên Yên, Công an tỉnh, Hải quan, Chi cục Thuế, Bộ đội Biên phòng, Quân sự tỉnh v.v.. làm tốt công tác luân chuyển cán bộ.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đương nhiệm, cán bộ quy hoạch trong và ngoài nước được chú trọng. Các cấp ủy tích cực đổi mới lựa chọn chương trình, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn sâu, nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ chuyên gia, chú trọng khả năng vận dụng thực tiễn sau đào tạo. Đồng thời, tập trung bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn sâu gắn với những lĩnh vực phát triển, trọng tâm, trọng yếu của tỉnh, như du lịch, dịch vụ, ngoại ngữ; quản trị công, thủy sản, môi trường, công nghệ thông tin, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo Đề án 293. Trong đó, quan tâm đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung cho đội ngũ cán bộ, công chức; tiếng dân tộc cho cán bộ biên giới, cập nhật kiến thức cho 500 cán bộ chủ chốt cấp xã. Giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 6/2018 toàn tỉnh tổng số 17.751 lượt cán bộ, trong đó: Đào tạo, bồi dưỡng CBCC 4.244; đào tạo, bồi dưỡng theo đề án 13.507 lượt.

Cùng với những đổi mới trong bổ nhiệm, luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Quảng Ninh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm trong công tác cán bộ. Qua đó nhằm nhắc nhở, răn đe để cán bộ tự tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình, hoàn thành trách nhiệm được giao. Đồng thời, nếu phát hiện những sai sót, khuyết điểm của cán bộ thì nhắc nhở, xử lý nghiêm minh, tạo niềm tin vào sức mạnh của tổ chức đảng, nhà nước đối với nhân dân.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.