Thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

Thứ Năm, 06/12/2018, 13:29 [GMT+7]
.
.

Sáng 6/12, ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu đã thảo luận tại 5 tổ, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, gồm: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, điều hành phát triển KT-XH năm 2019; tham gia ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Thảo luận tại tổ
Thảo luận tại Tổ Uông Bí-Vân Đồn-Hải Hà- Hoành Bồ.

Tại phiên thảo luận ở tổ, các ý kiến đều khẳng định: Năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn, trở ngại, song với quyết tâm chính trị cao và bằng các biện pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,  KT-XH của tỉnh có nhiều bước đột phá, tăng trưởng khá; nhiều chỉ tiêu trong phát triển KT-XH của tỉnh đạt và vượt cao so với cả nước; đời sống của người dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện. Đó là kết quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc và LLVT trong toàn tỉnh.

Các đại biểu đã tham gia góp ý về các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó, quan tâm thảo luận về các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng GRDP trên 11,6%; nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế; biện pháp tăng cường quản lý điều hành thu - chi ngân sách, trong đó tập trung các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu đạt và vượt thu ngân sách năm 2019; giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình động lực, tác động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải pháp tập trung thực hiện mục tiêu có thêm ít nhất 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái); giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế theo Chương trình hành động số 21; các giải pháp xử lý các doanh nghiệp, đơn vị cố tình trây ì, nợ bảo hiểm kéo dài, các chủ sử dụng lao động vi phạm các quy định về bảo hiểm, tiền lương đối với lao động, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông...

Đại biểu Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu Móng Cái)
Đại biểu Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu Móng Cái, phát biểu tại thảo luận tổ.

Cũng tại phiên thảo luận tổ sáng 6/12, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó, tập trung thảo luận nội dung các dự thảo nghị quyết về lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2019, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2019, các đại biểu thảo luận đề nghị cần tập trung đổi mới cơ chế biện pháp điều hành thu, chi ngân sách, tăng cường hiệu quả quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra chống thất thu khu vực dịch vụ, hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp FDI; các khoản thu do các chi cục thuế thu; tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách các cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu sau phân cấp của tỉnh… Bên cạnh đó, đối với dự thảo nghị quyết chính sách hỗ trợ thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020, nhiều đại biểu đã trao đổi, đề nghị bổ sung đưa nội dung về cơ chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng coi đây là động lực thu hút đầu tư vào xây dựng nhà cho người lao động…; đối với dự thảo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND về việc bố trí nguồn lực để sớm đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 trước năm 2020 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã thảo luận về việc bổ sung đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ và ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội...

Quang cảnh
Quang cảnh thảo luận tại Tổ TP Móng Cái-TX Đông Triều.

Cũng trong phiên thảo luận sáng 6/12, các đại biểu còn đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy định thu một số khoản phí, lệ phí tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật Phí, lệ phí;  nghị quyết về thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019...

Chiều 6/12, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.