Phát huy vai trò của Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thứ Hai, 24/12/2018, 10:03 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, TP Uông Bí đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Phong trào đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Trong đó, phải kể đến sự vào cuộc tích cực của Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn. Cơ quan Khối đã tập trung chỉ đạo vận động, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân nhận diện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Đồng thời, chủ trì phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc với công an và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào do các tổ chức thành viên phát động; tổ chức các hình thức hòa giải giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Công an TP Uông Bí giúp đối tượng lầm lỡ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, trở về cộng đồng.
Công an TP Uông Bí giúp đối tượng lầm lỡ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, trở về cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cũng tiếp tục rà soát, củng cố các mô hình đang phát huy hiệu quả; duy trì nhân rộng các mô hình: “Khu dân cư không có tội phạm, không có người buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy”; mô hình “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”... Đồng thời, phối hợp cùng Công an, Liên đoàn Lao động duy trì mô hình tự quản về an ninh trật tự trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn...

Các đoàn thể luôn chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập trung vào các đối tượng hình sự, ma túy, số thanh thiếu niên có biểu hiện ăn chơi đua đòi... Từ đó cảm hóa, giáo dục, đưa hàng trăm lượt đối tượng hoàn lương trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Hội LHPN, Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tốt các hoạt động phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và các tệ nạn xã hội. Triển khai nhân rộng các mô hình về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, để tuyên truyền phổ biến nhân rộng tại các phường, xã. Các đoàn thể có kế hoạch phân công trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ bằng các biện pháp cụ thể đối với các đối tượng lầm lỗi, sau cai nghiện, đối tượng đặc xá tha tù về nơi cư trú, giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng để phòng ngừa vi phạm, tái phạm.

Điển hình như Hội LHPN, Thành Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên; nâng cao trách nhiệm trong công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, không để xảy ra các vụ việc bạo hành, ngược đãi, xâm hại quyền và lợi ích của trẻ em. Thành Đoàn phối hợp với Công an thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016-2020. Trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn thanh niên; hàng năm mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an toàn trật tự xã hội.

Hội Cựu chiến binh thành phố tập trung tuyên truyền trong hội viên và nhân dân nhận biết về “diễn biến hòa bình”, âm mưu của các thế lực thù địch tiến hành hoạt động này. Triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Công an và Hội Cựu chiến binh về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay” gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của Hội Cựu chiến binh, thực hiện Chương trình hành động Cựu chiến binh vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với sự vào cuộc của Cơ quan Khối, Uông Bí đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đảm trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, hoạt động phạm pháp hình sự đã được kiềm chế, tình hình an toàn giao thông được đảm bảo, góp phần giữ vững trật tự xã hội.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.