HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Thứ Tư, 05/12/2018, 17:41 [GMT+7]
.
.

Chiều 5/12, tại Kỳ họp thứ 9, sau phần trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Phát biểu điều hành nội dung lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội “Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn”; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hướng dẫn số 353/UBTVQH14-CTĐB của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh về triển khai lấy phiếu tín nhiệm, HĐND tỉnh đã triển khai nghiêm túc chuẩn bị công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu đảm nhiệm chức vụ công tác có thời gian từ đủ 9 tháng trở lên đến thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, trưởng các ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục.

Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu danh sách lấy phiếu tín nhiệm.

Theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lần này có 29 đồng chí trong danh sách được lấy phiếu tín nhiệm với 29 chức vụ. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 Quốc hội được HĐND tỉnh triển khai đảm bảo đúng quy định. Để đảm bảo nguyên tắc “Dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác”, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo kết quả công tác, báo cáo kê khai tài sản theo quy định của Nhà nước cùng đầy đủ các tài liệu cần thiết. Thường trực HĐND tỉnh đã gửi 29 báo cáo của những người được lấy phiếu đến Ủy ban MTTQ tỉnh và từng đại biểu HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu. Đến thời điểm hiện tại, không nhận được ý kiến nào của cử tri phản ảnh, kiến nghị đến những người được lấy phiếu tín nhiệm trong đợt này. Thường trực HĐND tỉnh không nhận được văn bản của đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm giải trình, báo cáo làm rõ vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Đồng chí Chủ tọa kỳ họp, nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu nêu trên góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đồng thời, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm trong công tác, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo 3 nguyên tắc: Đảm bảo quyền và đề cao trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; đảm bảo đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; đảm bảo sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Đồng chí Chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan, trung thực, tiếp thu những ý kiến của cử tri để thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. 
Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Trong số những người giữ các chức vụ thuộc diện HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm lần này có 4 người thời gian đảm nhận chức vụ liên tục do HĐND tỉnh bầu chưa đủ 9 tháng là: Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; ông Trần Văn Hùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Vũ Kiên Cường, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Căn cứ các văn bản hướng dẫn, HĐND tỉnh thực hiện triển khai các bước tiếp theo của quy trình lấy phiếu tín nhiệm: Thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Bầu Ban Kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. HĐND tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín có 3 mức: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp”.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ do HĐND tỉnh bầu sẽ được công bố vào sáng 6/12.

* Danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Trúc Linh- Hùng Sơn
 

.
.
.
.
.
.
.
.