Đồng chí Cao Tường Huy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Năm, 06/12/2018, 10:04 [GMT+7]
.
.

Trong ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, sáng 6/12, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh. 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Cao Tường Huy với 100% đại biểu tán thành. Đồng thời, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Thành nghỉ hưu để hưởng chế độ theo quy định với 100% đại biểu tán thành; biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Vũ Hồng Thanh, Đại biểu HĐND tỉnh do chuyển công tác tỉnh ngoài với 100% đại biểu tán thành.

Các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông.

j
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Cao Tường Huy và Lê Ngọc Hân.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Cao Tường Huy đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 71/71 phiếu, đạt 100% số đại biểu có mặt, đạt 95,94% tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Ngọc Hân trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu đạt 69/71 phiếu, đạt 97,18% số đại biểu có mặt, đạt 93,24% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Cao Tường Huy phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Cao Tường Huy phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Cao Tường Huy cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đồng chí đảm nhiệm chức vụ quan trọng này; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, bộ, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện để các cán bộ trẻ phát huy năng lực thực tiễn. Đồng chí khẳng định: Quảng Ninh là tỉnh năng động, đổi mới sáng tạo với vai trò động lực dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, ý thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm đó, đồng chí mong muốn tập thể lãnh đạo tỉnh cùng động viên, giúp đỡ tạo điều kiện trong quá trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ phấn đấu, cố gắng hết mình, học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đồng nghiệp để đáp ứng yêu cầu của công việc mới, đáp lại tình cảm mà các đại biểu HĐND và nhân dân đã dành cho. 

Trúc Linh - Hùng Sơn

.
.
.
.
.
.
.
.