Xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở

Thứ Bảy, 24/11/2018, 15:23 [GMT+7]
.
.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định trong công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2017-2022, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm. Do đó, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ chuyên môn, tâm huyết với công tác thanh niên.

Sinh hoạt trực tuyến
Sinh hoạt chi đoàn quý III năm 2018 trực tuyến từ Tỉnh Đoàn đến cấp chi đoàn khu dân cư. 

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chú trọng việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn, quan tâm tạo môi trường để cán bộ phát huy năng lực, sở trường. Đặc biệt, thông qua Đề án số 01 ĐA/TĐ-QN ngày 18/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về “Luân chuyển, đào tạo cán bộ giai đoạn 2013-2017” đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ Đoàn. Từ năm 2013 đến nay, đã có trên 150 cán bộ Đoàn cấp huyện và cấp xã được luân chuyển, điều động, 9 đợt luân chuyển cho 29 lượt lãnh đạo, cán bộ các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn lên Trung ương Đoàn và 13 đơn vị cấp huyện. Đồng thời, Tỉnh Đoàn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương “1+2” giai đoạn 2018-2022 (cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở) của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Bá Trinh, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn đang trong thời gian tăng cường làm Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Liêu, cho biết: Qua gần 1 năm làm việc tại cơ sở, tôi đã học hỏi, rèn luyện về phương pháp làm việc, lãnh đạo, cách thức vận động thanh niên. Đồng thời, do được làm nhiều mảng công tác hơn so với khi làm tại ban chuyên môn Tỉnh Đoàn nên khả năng làm việc trở nên bao quát, linh hoạt, chủ động hơn. Với kinh nghiệm từ thực tế cơ sở, khi trở về sẽ giúp tôi thực hiện tốt hơn công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong triển khai các nhiệm vụ, chương trình phù hợp với thanh niên từng địa bàn.

Bên cạnh đó, từ khi vào hoạt động chung trong Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và huyện, đội ngũ cán bộ Đoàn đã được phân công về các tiểu ban chuyên môn của Cơ quan Khối đảm nhiệm nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ công tác khác nhau. Đây cũng là một trong những cơ hội tốt để bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn trên các mặt công tác. Từ đây, thúc đẩy việc mở rộng quy hoạch cán bộ Đoàn chủ chốt trong lực lượng Đoàn viên của toàn Cơ quan Khối thông qua việc lựa chọn, rà soát những đoàn viên đảm bảo các tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ, tâm huyết với công tác Đoàn.

Anh Nguyễn Bá Trinh (ngoài cùng, bên phải) tham gia các hoạt động Đoàn tại cơ sở trong thời gian
Anh Nguyễn Bá Trinh, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham gia các hoạt động Đoàn tại cơ sở trong thời gian tăng cường làm Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Liêu.

Các cấp bộ Đoàn cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể hóa các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn gắn với các yêu cầu chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ Đoàn các cấp theo chức danh, lĩnh vực hoạt động cụ thể; duy trì nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn. Từ đầu năm 2018 đến nay, từ tỉnh đến huyện đã mở trên 40 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cử cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức do Trung ương, tỉnh tổ chức ở cả trong và ngoài nước.

Nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, năm 2018, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị, đường truyền họp trực tuyến từ phòng họp của Tỉnh Đoàn tới 14 địa phương để tổ chức họp giao ban tới các đơn vị Đoàn cấp huyện hằng tháng và tới cấp chi đoàn khu dân cư hằng quý. Qua đây, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở có thể trao đổi thường xuyên, tiếp thu cách thức tổ chức hoạt động Đoàn hiệu quả từ các đơn vị Đoàn trong toàn tỉnh.

Việc chú trọng đào tạo cán bộ Đoàn các cấp đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Qua đào tạo, bồi dưỡng cùng sự trưởng thành từ thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đã phát huy được năng lực, sở trường trở thành nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, được quy hoạch, bổ nhiệm giữ các cương vị chủ chốt.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.