Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Sở LĐ-TB&XH về thực hiện chương trình giảm nghèo

Thứ Năm, 08/11/2018, 17:24 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/11, tại TP Hạ Long, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi giám sát Sở LĐ-TB&XH về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 136/NĐ-CP của Chính phủ về quy định hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo buổi làm việc.

g
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, những năm qua toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giảm hộ nghèo. Tốc độ giảm nghèo bình quân giai đoạn 2016-2018 trong toàn tỉnh là 1%. Theo đó, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 4,56% năm 2016 xuống còn 2,25% vào năm 2017 và ước năm 2018 giảm còn 1,55%. Bên cạnh đó, theo kế hoạch đăng ký thực hiện Chương trình 135, đến hết năm 2017 toàn tỉnh có 6 xã và 2 thôn đạt tiêu chí hoàn thành, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm 5 xã và 45 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đối với thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH đã chủ động phối hợp với một số sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các chính sách quy định của Trung ương. Đồng thời tỉnh cũng chủ động xây dựng chính sách của địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện kinh tế - xã hội nhằm giải quyết tốt nhất chính sách bảo trợ xã hội cho các đối tượng theo quy định. Bên cạnh đó, những năm qua, các hoạt động trợ giúp đối tượng yếu thế tại cộng đồng cũng được ngành LĐ-TB&XH, các địa phương, tổ chức, đoàn thể dành nhiều sự quan tâm. Ngành LĐ-TB&XH và các địa phương đã phối hợp triển khai các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, chăm sóc dài hạn, hỗ trợ đối tượng, hỗ trợ sinh kế,... đối với các đối tượng yếu thế tại cộng đồng; đồng thời duy trì các hoạt động trợ giúp thường xuyên, đột xuất cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật theo quy định.

h
Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị Sở LĐ-TB&XH tiếp tục theo dõi, làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo; quan tâm tham mưu các giải pháp giảm nghèo ở những vùng, địa phương đặc biệt khó khăn, nhất là các vấn đề liên quan đến vay vốn, giải quyết việc làm, tạo sinh kế thoát nghèo. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục tập trung rà soát, tham mưu tỉnh thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Thanh

 

.
.
.
.
.
.
.
.