Vân Đồn: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Thứ Tư, 12/09/2018, 17:12 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, các cấp ủy huyện Vân Đồn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh. Đây là một trong những nhiệm vụ then chốt của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng bộ hiện nay.

Tin liên quan

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vân Đồn  tổ chức hội nghị Báo cáo viên Quý III/ 2018.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vân Đồn tổ chức hội nghị Báo cáo viên Quý III/ 2018. Ảnh: Thanh Hiếu (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vân Đồn)

Cụ thể hóa Nghị quyết 19-NQ/TU

Cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, huyện Vân Đồn đã lãnh đạo,  chỉ đạo tăng cường công tác tham mưu giải pháp, nhất là rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thay đổi về chất lượng trong hoạt động của tổ chức, bộ máy và nghiên cứu, đề xuất hợp nhất các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng... Từ đó, chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và xây dựng các quy chế của tổ chức bộ máy.

Vân Đồn vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và kịp thời sửa đổi, bổ sung các giải pháp để hoàn thiện công tác củng cố tổ chức, bộ máy. Đến nay, huyện đã thực hiện sáp nhập Phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND, UBND huyện; thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện trên cơ sở tiếp nhận Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên về huyện quản lý và sáp nhập với Trung tâm dạy nghề của huyện. Đồng thời, thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trên cơ sở tiếp nhận Trạm thú y, Trạm thực vật về huyện quản lý và sáp nhập với Trạm khuyến nông, khuyến ngư; kiện toàn Đội Kiểm tra trật tự đô thị, xây dựng và môi trường trực thuộc UBND huyện; sáp nhập các thôn ở hai xã (Ngọc Vừng, Thắng Lợi). Huyện cũng kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình mới, nhất là quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ gắn với thi tuyển lãnh đạo quản lý...

Đến nay, Vân Đồn đã thực hiện bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND đối với 2 xã; bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND đối với 5 xã. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ Quảng Ninh, đến nay địa phương có 70/79 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố. Với mô hình này, nhiệm vụ chính trị được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kịp thời hơn, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với chương trình hành động, việc triển khai tổ chức thực hiện của UBND, tạo sự thống nhất cao trong mọi hoạt động, bảo đảm mọi công việc được thuận tiện, hiệu quả…

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ huyện tăng cường thực hiện với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Ngay từ đầu mỗi năm, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy với vai trò nòng cốt đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm, hướng về cơ sở, cụ thể hoá với chủ đề công tác năm của tỉnh và huyện, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là trong cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ, lãnh đạo.

Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy huyện đã tiến hành trên 20 cuộc kiểm tra, giám sát đối với gần 200 tổ chức đảng, đảng viên; cấp ủy cơ sở cũng thực hiện trên 100 cuộc kiểm tra, giám sát đối với hằng trăm tổ chức đảng, đảng viên, đơn vị. Qua đó, đã kịp thời xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có biểu hiện, hành vi sai phạm kỷ luật đảng...  

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, hằng năm, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh của huyện đạt 50% trở lên; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79% trở lên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra...

Bí thư Chi bộ
Cán bộ thôn Đài Chuối, xã Vạn Yên hướng dẫn bà con phòng chống dịch bệnh trên lúa.

Thành quả từ 3 đột phá chiến lược

Sự đoàn kết, nhất trí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ được thống nhất, tạo sự thông suốt và đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bằng các giải pháp phù hợp, cơ cấu kinh tế từng bước phát triển, chuyển dịch đúng hướng. Đặc biệt, việc thực hiện 3 đột phá chiến lược được tăng cường và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, Vân Đồn đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án lớn, từng bước đồng bộ hạ tầng giao thông, như: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 334 từ Km16+260 đến Km30+00; nâng cấp mở rộng đường nối tỉnh lộ 334 với dự án khu dân cư ven biển thị trấn Cái Rồng; đường xuyên đảo Quan Lạn - Minh Châu; xây dựng Cảng tàu du lịch; đường đấu nối khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn; đường từ xã Vạn Yên đến khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu; tuyến đường trục chính nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn; đường giao thông đấu nối từ xã Đông Xá với khu tái định cư xã Đoàn Kết và các dự án đường giao thông thuộc chương trình nông thôn mới, chương trình bãi ngang.

Huyện cũng phối hợp, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án động lực, như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp cuối năm 2018; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; đường trung tâm đô thị Vân Đồn; các tuyến đường đấu nối từ đường tỉnh lộ 334 đến tuyến đường trục chính trung tâm đô thị Cái Rồng...

Công tác cải cách hành chính được duy trì hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, huyện triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và “kỷ luật, kỷ cương công chức”, trong đó đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI); cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công, bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” tại các xã, thị trấn...

Trong phát triển nguồn nhân lực, huyện cũng triển khai quy hoạch phát triển nhân lực huyện Vân Đồn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đào tạo nghề và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn CBCCVC. Gần 3 năm qua, huyện cử trên 3.870 lượt CBCCVC-LĐ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở 2 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (hệ tại chức) tại huyện với gần 200 học viên; cử trên 20 đồng chí tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị và mở các lớp tiếng Anh, tin học cho cán bộ CCVC của huyện và các xã, thị trấn.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.