Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Móng Cái cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực

Thứ Sáu, 14/09/2018, 08:22 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TP Móng Cái đã tích cực chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thành phố.

Cán bộ Chi cục THADS TP Móng Cái tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học và làm theo gương Bác Hồ
Chi cục Thi hành án dân sự TP Móng Cái tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Lệ Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái, cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Thành ủy Móng Cái đã luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời gắn việc học và làm theo Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị… Từ hướng dẫn, chỉ đạo của Thành ủy, nhiều tập thể, cá nhân đã chủ động xây dựng chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

Tìm hiểu tại phường Trần Phú, chúng tôi được đồng chí Đinh Nghĩa Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Nhằm sớm đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hằng tháng, quý đưa nội dung tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Sau khi học tập, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và đăng ký nội dung học tập, làm theo Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng học và làm theo Bác về tác phong công tác sát dân, sát cơ sở. Đồng thời, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo, đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao của cán bộ, đảng viên... Những cách làm trên đã có tác dụng tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; nhất là ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cá nhân trong thực thi nhiệm vụ ngày càng được nâng cao.

Đội thanh niên tình nguyện phường Trà Cổ (TP Móng Cái) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính
Đội thanh niên tình nguyện phường Trà Cổ (TP Móng Cái) hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi cục Thi hành án dân sự TP Móng Cái đã tổ chức phát động CBCC đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành và địa phương phát động. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho CBCC, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý. Bên cạnh đó, tiếp tục có giải pháp xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ.

Với mục tiêu hướng về cơ sở, lãnh đạo Chi cục còn trực tiếp tổ chức thi hành với những vụ việc phức tạp; chỉ đạo các chấp hành viên, chức danh pháp lý tăng cường bám địa bàn để kiểm tra, rà soát, phân loại xử lý án tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân của từng vụ việc... Nhờ đó, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được cơ quan thi hành án dân sự địa phương giải quyết dứt điểm. Nổi bật, 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục đã giải quyết xong 441/701 vụ việc có điều kiện thi hành, đạt 62,8/74% chỉ tiêu giao cả năm, về tiền đã giải quyết xong 17,97/62,77 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 28,6/33% chỉ tiêu giao cả năm.

Trên đây chỉ là hai trong nhiều điểm sáng trên địa bàn TP Móng Cái. Việc học và làm theo Bác còn được lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cá nhân, đơn vị trên địa bàn thành phố, góp phần tạo chuyển biến toàn diện trên nhiều mặt công tác. Năm 2017 công tác cán bộ, thực hiện Đề án 25 vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Cùng với đó, chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị đạt nhiều kết quả tích cực; tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới TP Móng Cái tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.