Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cán bộ đi trước, làm trước

Thứ Năm, 23/11/2017, 05:51 [GMT+7]
.
.

Không phải là phường trung tâm của TP Hạ Long, lại ít tiềm năng, lợi thế, nhưng những năm gần đây, Hà Lầm đã có sự bứt phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt.

Đồng chí Trần Doãn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, chia sẻ: Yếu tố tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ của địa phương là cùng với sự quan tâm, đầu tư của cấp trên, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường luôn đoàn kết, thống nhất trong triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy phường luôn có những giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ vậy, mọi cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực tự học, tự rèn, chủ động đi trước, làm trước những phần việc khó khăn, làm gương cho quần chúng noi theo…

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hà Lầm trao đổi với Chi bộ khu phố 6 nắm tình hình học tập và làm theo Bác ở khu phố 6
Lãnh đạo Đảng ủy phường Hà Lầm (TP Hạ Long) trao đổi với Chi bộ khu phố 6 về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn.

Phường Hà Lầm hiện có trên 3.000 hộ dân/1,12 vạn dân, sinh sống tại 53 tổ dân, ở 6 khu phố. Đảng bộ phường có 11 chi bộ/410 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ khu phố, 3 chi bộ trường học, Chi bộ Công an phường, 1 chi bộ cơ quan. Xác định đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ phường đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai thực hiện. Công tác quán triệt được lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng Đảng và chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh và địa phương.

Cùng với đó, Đảng ủy phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và chi bộ, noi gương của người đứng đầu, kiểm tra, giám sát cán bộ cấp dưới trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đáng chú ý, với sự vào cuộc tiên phong của cán bộ, ý thức, trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ CB,CC được nâng lên, cải cách thủ tục hành chính chuyển biến tích cực, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, người dân yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Chi bộ khu phố 5 kiểm tra chất lượng công trình bờ kè bảo vệ cho các hộ dân ở tổ 1, tổ 2
Lãnh đạo Chi bộ khu phố 5 (phường Hà Lầm, TP Hạ Long) kiểm tra chất lượng công trình tuyến kè chắn đất đá ở tổ 1, tổ 2.

Phát huy tinh thần đi trước, làm trước của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ phường Hà Lầm được thể hiện sáng tạo trong từng chi bộ. Các chi bộ khu phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, an toàn giao thông". Điển hình, Chi bộ khu phố 5 đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia làm tuyến đường 12m từ Nhà văn hóa khu đến tổ 1, trị giá hơn 1 tỷ đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường vận động xã hội hóa được trên 6 tỷ đồng để xây dựng tuyến kè chắn đất đá, đảm bảo an toàn cho các hộ dân ở tổ 1, tổ 2, khu 5. Quá trình thi công các dự án, Chi bộ vận động nhân dân tham gia hàng trăm ngày công tự tháo dỡ công trình, vận chuyển vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ… Cán bộ, đảng viên khu phố còn thực hiện tốt việc nêu gương trong xây dựng gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, tệ nạn xã hội trong khu dân cư đã giảm mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Doãn Tuấn khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thành công lớn nhất là đã tạo được ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn Đảng bộ. Điều này được thể hiện rõ nét nhất thông qua sự gần gũi, gắn bó với nhân dân của cán bộ, đảng viên; không còn thái độ nhũng nhiễu, hạch sách của CB,CC khi giải quyết công việc của người dân.

Quang Minh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.