Triển khai Nghị quyết 19 ở Tiên Yên: Tiếp tục cho những đột phá mới

Thứ Năm, 16/02/2017, 12:04 [GMT+7]
.
.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, huyện Tiên Yên đã thường xuyên bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và giải pháp linh hoạt, phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến nay, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng được nâng lên; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, nhất là trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và có hiệu quả.

Triển khai Nghị quyết 19, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Tiên Yên ngày càng được nâng cao. Trong ảnh: Cán bộ xã Đông Ngũ trao đổi công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
Triển khai Nghị quyết 19, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Tiên Yên ngày càng được nâng cao. Trong ảnh: Cán bộ xã Đông Ngũ trao đổi công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo Bí thư Huyện uỷ Tiên Yên Trương Công Ngàn, Huyện uỷ đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ huyện đến cơ sở, phân định rõ người, rõ việc, khắc phục tình trạng trùng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc một cơ quan có nhiều chức năng, một người làm nhiều việc; một việc chỉ giao cho một người hoặc một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm. Cụ thể như đối với các ban Đảng và khối dân vận, sau khi thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội do đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ làm trưởng khối, các hoạt động của khối đến nay cơ bản được bố trí ổn định, các tiểu ban hoạt động theo nhiệm vụ chung dần được tăng lên, hoạt động riêng giảm đi. Đối với khối các cơ quan nhà nước, huyện đã kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, bố trí một đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra sang làm Giám đốc Trung tâm, đưa Trung tâm vào hoạt động ổn định, tháo gỡ khó khăn về vốn kinh doanh. Cùng với đó, huyện cũng đã tiến hành sáp nhập Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên thành Trung tâm Y tế huyện; thành lập trung tâm truyền thông - văn hoá; rà soát, sắp xếp các điểm trường, lớp học, tiếp tục giảm được 11 điểm trường, 8 lớp học; tiếp nhận 12 trạm y tế xã từ quản lý của Sở Y tế về huyện quản lý. Riêng đối với các tổ chức như hội nạn nhân chất độc da cam, khuyến học, bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, kế hoạch hoá gia đình... huyện đang nghiên cứu để không hành chính hoá, không bao cấp kinh phí, hướng đến hoạt động hoàn toàn tự nguyện, tăng cường quản lý nhà nước theo pháp luật để đảm bảo an sinh xã hội. Song song đó, huyện đã bố trí các chức danh chủ chốt HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với thực hiện nhất thể hoá chức danh theo lộ trình. Trong năm 2016, Tiên Yên đã tinh giản được 17 cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát vị trí việc làm và đăng ký sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo Đề án đã được phê duyệt.

Một trong những kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết 19 của huyện phải kể đến là việc xây dựng thể chế, cơ chế kiểm soát quyền lực. Nhận thức được căn nguyên, cội nguồn của sự tha hoá, lạm dụng quyền lực, mà trong đó nguyên nhân quan trọng là do sự yếu kém, hạn chế của các tổ chức, cấp uỷ đảng cơ sở và người đứng đầu, nên đầu quý II-2016, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của 34 chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ giám sát 2 đảng bộ. Qua kiểm tra đã phát hiện một số hạn chế, bất cập, nhất là các đơn vị thực hiện nhất thể hoá chức danh bí thư đảng uỷ với chủ tịch UBND xã; việc chấp hành quy chế làm việc chưa đúng của người đứng đầu, đó là không tổ chức họp ban thường vụ đảng uỷ xã, chỉ hội ý lãnh đạo ba bên coi đó là họp ban thường vụ... Ngay sau đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp. Trong đổi mới công tác cán bộ, huyện đã ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, lãnh đạo quản lý; quy chế điều động, luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Theo đó, trong năm qua đã thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ có cạnh tranh thông qua trình bày chương trình công tác đối với 5 phòng chuyên môn và 4 trường học thuộc huyện. Việc bổ nhiệm theo hình thức mới vẫn đảm bảo việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, chuyên môn đào tạo, đồng thời phát huy được dân chủ trong việc tín nhiệm giới thiệu của cán bộ công chức trong các cơ quan, đơn vị, qua đó tạo dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp nối những thành công đã đạt được, trong năm 2017, huyện đang nghiên cứu thực hiện hợp nhất chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan là kiểm tra - thanh tra; tổ chức - nội vụ; văn phòng huyện uỷ, HĐND - UBND. Đồng thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo của các cơ quan này cũng như tiến hành rà soát vị trí việc làm, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực làm nhiệm vụ. Riêng trong quý I-2017, huyện tập trung rà soát hoàn thiện và xây dựng các quy chế quản lý cán bộ, công chức, trước mắt là bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, viên chức ngành y tế, ngành giáo dục và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức huyện, xã. Ngoài ra, huyện cũng tiếp tục tập trung rà soát lại các tổ chức cơ sở đảng, bố trí sắp xếp cho phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi, đảng bộ. Cụ thể là xem xét thành lập Đảng bộ khối các cơ quan cấp huyện trên cơ sở sáp nhập các đảng bộ khối cơ quan khối chính quyền, đảng bộ cơ quan Huyện uỷ, chi bộ MTTQ và các đoàn thể cho phù hợp loại hình và cơ cấu tổ chức, giảm bớt đầu mối cơ sở đảng; xem xét thành lập Đảng bộ khối các doanh nghiệp, HTX để phát triển Đảng mạnh hơn trong các cơ quan, tổ chức kinh tế ngoài nhà nước...

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.