Đại hội Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

Thứ Sáu, 31/07/2015, 17:21 [GMT+7]
.
.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp và tiến hành bế mạc vào chiều 31-7.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thị Huân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Đông Triều khoá XXIII, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Huân, Bí thư Thị ủy Đông Triều khóa XXIIV vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong phiên làm việc buổi chiều 31-7, sau khi Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khoá mới công bố kết quả phiên họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư Thị uỷ, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ, Đại hội đã bầu cử 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tổng hợp các ý kiến tham gia vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV; ra mắt BCH Đảng bộ khoá XXIV và chia tay các đồng chí Thị uỷ viên khoá XXIII không tham gia cấp uỷ khoá mới; thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

DSC_0814.jpg
Đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV.

Theo đó, Đại hội thống nhất xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Khai thác và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, tài nguyên thiên nhiên, nhất là tiềm năng du lịch để phát triển KTXH. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Nâng cao chất lượng và các tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển đô thị; xây dựng thương hiệu địa phương “nông thôn mới kiểu mẫu”, “nông thôn tiên tiến”, “đô thị văn minh”, phấn đấu đến trước năm 2020 Đông Triều trở thành đô thị loại III. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao KHCN phục vụ mục tiêu xây dựng thị xã công nghiệp - dịch vụ theo hướng hiện đại. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh.

Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 cũng đã được Đại hội thống nhất. Trong đó, về kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,5% - 14%, trong đó cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng chiếm 66,7%, dịch vụ 26,1%, nông - lâm - ngư nghiệp 7,2 %. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 5.200 USD. Thu ngân sách địa phương trên địa bàn tăng 10% trở lên so với dự toán được giao. Diện tích canh tác đạt bình quân 150 triệu đồng trở lên/ha. Tổng sản lượng lương thực bình quân 52.000 tấn/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54% trở lên. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%, khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% trở lên. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải hàng ngày đạt 80% trở lên; chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý 90% trở lên; chất thải rắn y tế được xử lý 100%; các cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy Đông Triều nhiệm kỳ 2015-2020 tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới.

Cùng với đó, chỉ tiêu về giải quyết việc làm mới hàng năm từ 2.500 lao động trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,4% (theo tiêu chí hiện nay). Phấn đấu 96% làng, khu phố, 100% cơ quan đạt danh hiệu văn hoá; 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Mức giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,1‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống 7%. Giữ vững 100% số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên. Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS; phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã, phường đạt phổ cập giáo dục phổ thông, 100% số trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn Quốc gia. Phấn đấu 100% xã giữ vững và nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó 70% đạt “nông thôn mới kiểu mẫu”, xây dựng “nông thôn tiên tiến” và 80% phường đạt “đô thị văn minh”.

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ thị xã giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 4% trở lên trên tổng số đảng viên; 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 80% chính quyền cơ sở đạt tiên tiến; MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh 90% trở lên.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đảng bộ Thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí tân Bí thư Thị uỷ Đông Triều Vũ Văn Học khẳng định: Với tinh thần đoàn kết – dân chủ - đổi mới và tiến công, 250 đại biểu đã tích cực thảo luận, đánh giá đúng tình hình và những kết quả, thành tích đạt được trên các lĩnh vực; nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2015 - 2020; đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 42 đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, có uy tín và khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TX Đông Triều khoá XXIV. Đại hội Đảng bộ thị xã tổ chức bầu trực tiếp thành công Bí thư Thị ủy tại Đại hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thể hiện sự mở rộng dân chủ trong Đảng.

Đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy phát biểu bế mạc Đại hội.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, các chi, đảng bộ trực thuộc nhanh chóng tổ chức quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV tới toàn thể cán bộ, đảng viên; các tổ chức trong hệ thống chính trị cần tích cực tuyên truyền, phổ biến kết quả và Nghị quyết Đại hội tới đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, phát động triển khai sâu rộng phong trào thi đua đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí nhấn mạnh: Đông Triều đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới cho sự phát triển, song cũng còn không ít những khó khăn, thách thức. Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Đệ tứ Chiến khu anh hùng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TX Đông Triều sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và tiến công; tích cực đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội để xây dựng TX Đông Triều phát triển nhanh, mạnh, toàn diện và vững chắc; trở thành đô thị phát triển năng động ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của Quảng Ninh trong thời gian tới.

Phan Hằng – Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.