Đại hội MTTQ thành phố Uông Bí lần thứ XV:

"Phát huy mạnh mẽ vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên, xây dựng Uông Bí thành thành phố động lực phát triển"

Thứ Ba, 11/03/2014, 06:42 [GMT+7]
.
.
Đồng chí Phạm Cao Hải.
Đồng chí Phạm Cao Hải.

Hôm nay 11-3, Đại hội MTTQ Việt Nam TP Uông Bí lần thứ XV, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức khai mạc. Đây là đơn vị cấp huyện được Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo đại hội điểm. Nhân dịp này, PV Báo Quảng Ninh đã phỏng vấn đồng chí Phạm Cao Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UB MTTQ thành phố Uông Bí.

- Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của MTTQ thành phố Uông Bí nhiệm kỳ qua?

+ 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và cấp uỷ thành phố, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở TP Uông Bí đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình hành động do Đại hội MTTQ thành phố lần thứ XIV đề ra; đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mục tiêu của thành phố nâng cấp Uông Bí lên đô thị loại II, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hoá công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước, của tỉnh và thành phố; phối hợp tổ chức tốt các lễ hội truyền thống.

MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên cũng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai phong trào “Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác” gắn với cuộc vận động Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Uỷ ban MTTQ thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các nội dung theo từng chủ đề hàng năm, theo từng tiêu chí cụ thể gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động tiếp cận và đổi mới công tác nắm bắt tâm trạng xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền giải quyết bức xúc, vướng mắc của nhân dân ở cơ sở.

- MTTQ thành phố đã có những giải pháp gì để đoàn kết các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng TP Uông Bí giàu đẹp, an toàn?

+ Với vai trò chủ trì tập hợp, thống nhất hành động của Mặt trận, MTTQ các cấp trong thành phố đã chú trọng nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” thông qua gắn kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã hội học tập; Toàn dân tham gia đảm bảo an toàn giao thông; Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn dân bảo vệ môi trường và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội; thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố xác định từng tiêu chí, tổ chức hướng dẫn, đăng ký thi đua và triển khai tới 101/101 khu dân cư. Đặc biệt, chúng tôi đã cụ thể hoá 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” phù hợp với từng mô hình khu dân cư theo phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”, nên đã được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Cùng với đó là chú trọng kiểm tra, động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động; tăng cường phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự...

- Trong nhiệm kỳ tới, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng TP Uông Bí giàu đẹp, Uỷ ban MTTQ thành phố sẽ có chương trình hành động gì để đạt được mục tiêu này, thưa đồng chí?

+ Thời gian tới, chúng tôi tập trung phát huy mạnh mẽ vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong thành phố, hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên ở thành phố sẽ không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Trong đó, chúng tôi tập trung triển khai có hiệu quả các quyết định số: 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về ban hành “quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, tổ chức phổ biến, tập huấn triển khai trong hệ thống MTTQ từ thành phố đến cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Cùng với đó là triển khai nghiêm túc Kết luận 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành T.Ư về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; tập trung xây dựng Uỷ ban MTTQ các cấp bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực; xây dựng Ban Thường trực, bộ phận tham mưu, giúp việc bảo đảm tinh gọn, năng động, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng các tổ chức tư vấn bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ không chuyên trách và lực lượng cộng tác viên là những người tiêu biểu, có uy tín, có năng lực và tình nguyện đóng góp cho công tác mặt trận ở các cấp.

Đại hội MTTQ thành phố Uông Bí lần thứ XV với tinh thần “Đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, dân chủ kỷ cương”, phát huy truyền thống thành phố anh hùng, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và mục tiêu xây dựng Uông Bí là thành phố động lực phát triển trong chuỗi đô thị, công nghiệp xanh phía tây của tỉnh, văn minh, hiện đại.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ngọc Hà (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.