Đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng cán bộ

Thứ Bảy, 28/12/2013, 05:29 [GMT+7]
.
.

Năm 2013, công tác cán bộ được tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt, từ đó đẩy mạnh triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ CB, CC, VC trong toàn tỉnh từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Trong năm nay, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch CC, VC theo chức danh nghề nghiệp trong cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Hiện tỉnh đã hoàn thiện Đề án thí điểm xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch CC, VC trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TN&MT, TP Uông Bí. Việc xây dựng Đề án nhằm thay đổi tư duy về xây dựng phương án biên chế hàng năm, xác định chính xác việc sử dụng, phân bổ nguồn nhân lực trong các phòng, tổ chức trực thuộc. Qua đó, giúp cho lãnh đạo, quản lý các cấp có kế hoạch điều chỉnh, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo những người có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù hợp, từ đó tăng cường tính chuyên nghiệp và hiệu quả của nền công vụ.

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức K7 tỉnh Quảng Ninh tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ sáng 24-12-2013.
Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức K7 tỉnh Quảng Ninh tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ sáng 24-12-2013.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng CC, VC. Cụ thể, tỉnh đã tuyển dụng 218 CC; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng VC đối với 34 đơn vị và phê duyệt tuyển dụng VC đối với 1.696 trường hợp; tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch đối với 112 CB, CC, VC từ các đơn vị sự nghiệp, cơ quan khối đảng, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước trong và ngoài tỉnh về công tác tại khối cơ quan quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; thoả thuận đồng ý nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 95 CC, VC ngạch chuyên viên chính và tương đương...

Năm 2013, tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng và tạo điều kiện cho trên 12.564 CB, CC, VC tham gia đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh và vị trí việc làm, gắn đào tạo bồi dưỡng với vị trí việc làm và quy hoạch sau đào tạo. Tỉnh còn tổ chức khen thưởng đối với 493 trường hợp sinh viên giỏi theo năm học và khoá học với tổng số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng; trợ cấp theo chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng CB, CC và thu hút nhân tài cho 244 trường hợp CB, CC, VC với tổng số tiền là gần 9,1 tỷ đồng...

Cùng với đó, trên cơ sở Đề án tăng cường năng lực đội ngũ CC chuyên trách về CCHC giai đoạn 2013-2015 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã thực hiện tốt vai trò trong công tác hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương cử CB, CC, VC có năng lực để tham mưu công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện Sở Nội vụ đã tổng hợp trên 70 CC tham mưu công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh còn ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách công vụ, CC tỉnh đến năm 2015. Việc thành lập BCĐ và xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cải cách công vụ, CC sẽ được thực hiện theo lộ trình thích hợp, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh và xác định nhiệm vụ cụ thể theo từng năm. Trước mắt, nhiệm vụ này sẽ đẩy mạnh trong năm 2014 và hoàn thành kế hoạch trong năm 2015.

Bước đột phá trong công tác CB của tỉnh năm nay là tổ chức thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành của tỉnh. Công tác này được chuẩn bị kỹ và thận trọng từ nghiên cứu, rà soát các văn bản, quy định của pháp luật về công tác CB; xây dựng, ban hành các kế hoạch, quy chế, hướng dẫn, quy trình tiếp nhận, thẩm định, sát hạch, lựa chọn thí sinh dự thi; đến tuyên truyền rộng rãi, thông báo công khai việc thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; thu nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi; sát hạch, lựa chọn, quyết định ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi… Qua các kỳ thi, tỉnh đã bổ nhiệm 6 chức danh Phó Giám đốc một số sở của tỉnh. Thực hiện chủ trương của tỉnh, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Nguồn nhân lực của tỉnh, nhất là đội ngũ CB lãnh đạo quản lý từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.