UBND tỉnh: Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (2010- 2015)

Thứ Năm, 13/06/2013, 19:09 [GMT+7]
.
.

Ngày 13- 6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (2010- 2015). Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh buổi họp (ảnh Đỗ Giang).
Quang cảnh Hội nghị (ảnh Đỗ Giang).

Theo báo cáo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Hội nghị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII được xây dựng trong đà thắng lợi lớn của kết quả thực hiện Nghị quyết XII vì vậy các chỉ tiêu xây dựng đều khá cao. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện gặp phải rất nhiều khó khăn nằm ngoài dự báo do sự suy giảm nhanh, mạnh của tình hình kinh tế thế giới, trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn vì vậy đã tác động rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nhất quán tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt với mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 2011, 2012 và năm 2013. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tạo nền tảng động lực cho phát triển các năm tiếp theo. Kết quả sau 2,5 năm thực hiện và ước năm 2013, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh bình quân giai đoạn 2011 - 2013 tăng 8,53%/năm (theo giá so sánh 1994), thấp hơn 4,47 điểm % so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đặt ra.

Đồng chí Phạm Văn Thất tổng cục Tổng thống kê ước tình hình phát triển KT trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Văn Thất, Cục trưởng Cục Thống kê ước tình hình phát triển KT trong thời gian tới. (ảnh Đỗ Giang)

Tuy không đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra do bối cảnh khó khăn chung của cả nước, song đây cũng là mức tăng cao hơn so với bình quân chung đề ra của cả nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng XI (7-7,5%). Cơ cấu kinh tế Quảng Ninh đã đi đúng hướng và nhanh hơn với mục tiêu đặt ra theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và nông lâm thủy sản.

Báo cáo đánh giá cũng nêu rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết thời gian qua, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế này và 7 bài học kinh nghiệm lớn được rút ra, trong đó trọng tâm là sự đoàn kết, thống nhất ý chí của lãnh đạo, các cấp các ngành và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giúp đỡ của các bộ, ngành và ủng hộ của các địa phương trên tất cả các lĩnh vực, vận dụng sáng tạo cụ thể hoá chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước vào tình hình thực tiễn của Quảng Ninh; đồng thời kiên trì đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo đầu tư nguồn lực, giải quyết dứt điểm....

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị. (ảnh Khánh Giang)

Sau khi nghe các ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị tiếp tục có nghiên cứu, phân tích, đánh giá đầy đủ bối cảnh thực hiện Nghị quyết; cùng với việc bám sát các mục tiêu của Nghị quyết, phân tích rõ bối cảnh thực hiện, bổ sung thêm các chủ trương, mục tiêu mới mà Nghị quyết chưa đưa ra như công tác quy hoạch, khoa học công nghệ, xây dựng chính quyền điện tử, trung tâm dịch vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư, phân cấp đầu tư, điều chỉnh mục tiêu của xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi nhận thức về huy động nguồn lực bằng cơ chế chính sách. Đặc biệt có sự phân tích đánh giá rõ nguyên nhân của những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành rà soát, khẳng định rõ các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực về khả năng hoàn thành và không hoàn thành, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Về xây dựng các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các ngành, địa phương, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tổng hợp xây dựng hoàn thiện báo cáo đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích. Đặc biệt lưu ý tình hình khó khăn hiện nay để xác định chỉ tiêu thực hiện, đưa ra các giải pháp cụ thể và những đề xuất với Trung ương.

Lan Hương

.
.
.
.
.
.
.
.