.

Đoàn KT-QP 327(Quân khu 3): Xây dựng thế trận lòng dân vững bền

Cập nhật lúc 04:36, Thứ Sáu, 04/01/2013 (GMT+7)

Đoàn KT-QP 327 (Quân khu 3) thực hiện nhiệm vụ kinh tế gắn với quốc phòng trên tuyến biên giới Đông Bắc, bao gồm gần 100 thôn, bản của 11 xã, phường, thị trấn, 3 huyện và 1 thành phố: Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà và Móng Cái. Đây là địa bàn vùng sâu, vùng xa, với chiều dài trên 118km đường biên, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, dân cư phân bố không đều, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn thường xuyên coi trọng công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững bền, coi đây là một cầu nối xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc phòng. Với phương châm “Đoàn gắn với tỉnh, huyện; các lâm trường gắn với huyện, xã; các đội sản xuất gắn với thôn, bản và mỗi cán bộ, chiến sĩ gắn với từng hộ gia đình đồng bào”, thông qua đó để đơn vị phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh - quốc phòng trên tuyến biên giới Đông Bắc Tổ quốc.
Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” theo Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch 368 (ngày 3-2-2012) của Cục Chính trị Quân khu 3, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn đã cụ thể hoá thành 5 nội dung chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của Đoàn.

Cán bộ Đoàn KT-QP 327 hướng dẫn nông dân xã Yên Than (Tiên Yên) cách trồng nấm.
Cán bộ Đoàn KT-QP 327 hướng dẫn nông dân xã Yên Than (Tiên Yên) cách trồng nấm.

Trước hết đối với công tác tuyên truyền vận động, BCĐ xây dựng nông thôn mới của Đoàn xác định là nội dung quan trọng hàng đầu. Đoàn tập trung tuyên truyền cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, trí thức trẻ tình nguyện và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Theo Đại tá Phạm Văn Hiểu, Phó trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới của Đoàn, để thực hiện tốt nội dung công tác tuyên truyền vận động, Ban triển khai cho các đơn vị tổ chức ký kết chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới với các địa phương; phối hợp củng cố, kiện toàn hệ thống loa truyền thanh nội bộ của các xã trong vùng dự án, chỉ đạo các tổ, đội công tác tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm đến tận các thôn, bản.

Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn và tham gia phát triển văn hoá - xã hội được BCĐ xác định là các nội dung trọng tâm trong kế hoạch tổng thể. Trong năm 2013 các cơ quan, đơn vị trong toàn Đoàn tập trung tham gia cùng địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng như: Hệ thống điện lưới, kênh mương thuỷ lợi, nước sạch, làm đường liên thôn bản, trường học, nhà di dãn dân, nhà văn hoá... Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, trọng tâm là triển khai chương trình giảm nghèo, xây dựng kinh tế hộ gia đình bền vững, đẩy mạnh dự án trồng lúa nước, trồng ngô lai, đậu tương, thanh long, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Đoàn tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Cùng với các nội dung trên, việc tham gia phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường được Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một cách đồng bộ và toàn diện. Cụ thể là, phối hợp với địa phương xây dựng các bản, làng văn hoá, vận động các em nhỏ trong độ tuổi đến trường, mở các lớp tập huấn y tá thôn bản, thường xuyên chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân ăn ở khoa học hợp vệ sinh, bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Đặc biệt trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới, Đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xác định công trình kỷ niệm xây tặng cho nhân dân địa phương, mỗi công trình trị giá từ 50 triệu đồng trở lên. Tiêu biểu như: Cơ quan Đoàn bộ tặng xã Tiên Lãng (Tiên Yên) một trạm bơm nước, Trung Đoàn 42 tham gia làm giúp đường liên thôn tại xã Yên Than (Tiên Yên), 5 lâm trường giáp biên, mỗi đơn vị xây tặng cho nhân dân một cổng chào. Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tăng cường tuần tra canh gác, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; xây dựng các khu kinh tế quốc phòng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, trở thành điểm sáng văn hoá nơi vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Nguyễn Thanh Sang (Đoàn KT-QP 327)

,
.
.
.
.
.