.

Đảng bộ Than Quảng Ninh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa VIII)

Cập nhật lúc 14:18, Thứ Tư, 26/12/2012 (GMT+7)

Ngày 26-12, tại TP Hạ Long, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Lãnh đạo Đảng bộ TQN tặng bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII).
Đảng bộ TQN tặng bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII).

Theo báo cáo của Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN), sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, toàn thể cán bộ đảng viên và CBCNV ngành Than đã phấn đấu không ngừng để xây dựng vùng mỏ ngày càng giàu đẹp. Sản xuất kinh doanh của ngành than không ngừng phát triển, năm sau có mức tăng trưởng hơn năm trước. Năng suất và điều kiện làm việc của người lao động ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các đơn vị duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Đối với việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc, Đảng bộ TQN đã cùng với lãnh đạo Vinacomin xây dựng lộ trình giúp đỡ các xã nghèo, huyện nghèo và các cơ chế cụ thể để khuyến khích thanh niên các đồng bào dân tộc thiểu số về học tập và làm việc tại các đơn vị trong ngành Than. Đối với công tác mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa, Đảng bộ TQN đã tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm ngăn chặn đẩy lùi sự xâm nhập của các thế lực thù địch, phản động. Trong phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các khu tập thể văn minh thì đến nay hầu hết các đơn vị đã xây dựng nhà làm việc khang trang, cán bộ viên chức có phong cách giao tiếp, làm việc khoa học, chất lượng. Ngoài ra, có nhiều đơn vị áp dụng phương pháp quản lý mới, được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO-9001 phiên bản 2000 như Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm…

Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian tới Đảng bộ TQN sẽ tiếp tục tăng cường vai trò của các tổ chức, đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở để tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động, góp phần xây dựng Vinacomin sản phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Đảng bộ TQN cũng đã biểu dương khen thưởng cho 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
                                                                                                                                                                    

  Hoàng Nga

,
.
.
.
.
.