.

Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013-2018

Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS

Cập nhật lúc 08:04, Thứ Năm, 08/11/2012 (GMT+7)

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp công đoàn. Bằng nhiều giải pháp đổi mới, nhiệm kỳ qua (2008-2013), các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển được hơn 38 nghìn đoàn viên với 413 CĐCS.

Còn nhiều cái khó

Thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2008-1013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ tỉnh được giao phát triển thêm 187 CĐCS khu vực ngoài nhà nước (NNN) và 22 nghìn đoàn viên. Với sự tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt của LĐLĐ tỉnh, trong nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển được hơn 38 nghìn đoàn viên với 413 CĐCS, vượt xa chỉ tiêu được giao. Đặc biệt là đã thành lập CĐCS tại 100% doanh nghiệp (DN) có từ 50 lao động trở lên, đạt 70% số DN NNN đủ điều kiện thành lập được CĐCS. LĐLĐ các địa phương Vân Đồn, Quảng Yên, Hải Hà đã thành lập được 6 nghiệp đoàn nghề cá với gần 400 đoàn viên làm việc trên 73 tàu cá vùng Vịnh Bắc Bộ. Những kết quả trên là thành quả cố gắng của cả hệ thống trong khoảng thời gian dài kiên trì tuyên truyền, thuyết phục.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hạ Long trao quyết định thành lập CĐCS cho một DNNNN, ngày 6-11-2012.
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hạ Long trao quyết định thành lập CĐCS cho một DNNNN, ngày 6-11-2012.

Ông Nguyễn Xuân Lập, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh cho biết: Vận động thành lập CĐCS gặp rất nhiều khó khăn. Bởi một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Nhiều chủ DN chưa tạo điều kiện thành lập tổ chức công đoàn, né tránh, trì hoãn, kéo dài và không tạo điều kiện để người lao động (NLĐ) gia nhập công đoàn. Rào cản thứ hai là việc NLĐ không tự nguyện gia nhập công đoàn, do không hiểu tổ chức công đoàn là gì, bảo vệ quyền và lợi ích của họ như thế nào, và cũng do chưa có sự khác biệt về quyền lợi của đoàn viên và NLĐ không phải đoàn viên. Trong rất nhiều DN, với đồng lương ít ỏi, NLĐ không muốn tham gia bất kỳ một đoàn thể nào vì sợ phải nộp kinh phí. Không ít CĐCS chất lượng hoạt động thấp, dàn trải nhiều nội dung, không thiết thực, hoạt động cầm chừng, không thể hiện được tiếng nói đại diện cho NLĐ, nên NLĐ không mấy mặn mà với việc gia nhập công đoàn. Ở nhiều DNNNN việc tìm cán bộ công đoàn cũng khó, vì đa số họ ngại va chạm với chủ DN...

Nhiều giải pháp tích cực

Trước những khó khăn đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; trong đó chú trọng các giải pháp, biện pháp khảo sát, nắm tình hình, tuyên truyền vận động NLĐ, hỗ trợ kinh phí củng cố và thành lập CĐCS, tổng kết, rút kinh nghiệm hàng năm... Mục tiêu nhằm tập hợp đông đảo NLĐ vào tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, gắn với thành lập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS; nâng cao nhận thức của NLĐ, người sử dụng lao động về ý thức, tầm quan trọng của công tác này, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Để đánh giá đúng chất lượng CĐCS, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng tiêu chuẩn phân loại CĐCS vững mạnh đối với từng loại hình CĐCS, sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng, phân cụm thi đua, phát triển phong trào liên kết, kết nghĩa giữa các đơn vị công đoàn, nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ hoạt động công đoàn các địa phương, phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động trên địa bàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

LĐLĐ tỉnh đã thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển tổ chức công đoàn Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2030; đăng ký với Hội đồng khoa học tỉnh nghiên cứu 2 đề tài là “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước” và “Giải pháp nâng cao chất lượng ký kết thoả ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Đề tài có ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp công đoàn các cấp thực hiện đúng chức năng bảo vệ NLĐ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn...

LĐLĐ tỉnh cũng tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn. Hàng năm, các cấp công đoàn đã chủ động mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 100% cán bộ công đoàn, thông qua các lớp học phần công đoàn, các lớp học về chính trị, luật học... Nội dung và phương pháp đào tạo được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với các loại hình, đối tượng DN và cán bộ công đoàn cơ sở, đi sâu vào kỹ năng thực hành với phương châm “cầm tay chỉ việc” nên đã đem lại hiệu quả cao.

Với những biện pháp và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ tỉnh phấn đấu: thành lập ít nhất 400 CĐCS, phát triển 40 nghìn đoàn viên; đến năm 2018 có trên 95% số CĐCS khu vực nhà nước, 60% trở lên số CĐCS NNN đạt vững mạnh.

Trung Anh

,
.
.
.
.
.