.

Hoàn chỉnh Quy chế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trước ngày 5-10

Cập nhật lúc 17:36, Thứ Tư, 03/10/2012 (GMT+7)

Ngày 3-10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về việc xây dựng quy chế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều trong Dự thảo quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp biểu quyết thống nhất nội dung quy chế.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là một nội dung quan trọng, phức tạp, vì vậy việc ban hành quy chế liên quan đến nội dung này là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung một số nội dung đã được thống nhất trong cuộc họp để trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 5-10.

Trang Thu

,
.
.
.
.
.