.

UBND tỉnh họp bàn biện pháp tăng thu ngân sách

Cập nhật lúc 14:50, Thứ Năm, 23/08/2012 (GMT+7)

Ngày 23-8, UBND tỉnh đã tổ chức họp các sở, ban ngành để bàn các biện pháp tăng thu ngân sách. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịcch UBNDg
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài Chính, năm 2012, dự toán tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh trên 28.834 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính trong 7 tháng năm nay, tổng thu NSNN chỉ đạt 16.648 tỷ đồng, đạt 58% dự toán năm, giảm 3% cùng kỳ.  Đây là tỷ lệ thấp nhất trong công tác thu ngân sách những năm gần đây của tỉnh Quảng Ninh.

Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh suy giảm, đặc biệt là đối với ngành than - ngành kinh tế chủ lực của tỉnh.

Về kết quả chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng đạt 7.289 tỷ đồng, đạt 55 % dự toán, tăng 27% cùng kỳ.  Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Quảng Ninh xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013 là 24.883 tỷ đồng. Từ những khó khăn trong hoạt động thu ngân sách, dự đoán trong năm nay số thu NSNN khó đảm bảo đúng với dự toán.

Tại cuộc họp, về các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu trong năm 2012, lãnh đạo các sở, ngành đã tham gia ý kiến tập trung vào các vấn đề như: điều chỉnh giảm chi ngân sách, tập trung cho các khoản đầu tư quan trọng, kích cầu đầu tư, chống thất thu thuế… Trong đó, các vấn đề liên quan đến quản lý thu thuế và thực hiện các công trình trọng điểm được đặc biệt quan tâm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, UBND tỉnh đã thống nhất việc thành lập Ban Chỉ đạo Tăng cường điều hành ngân sách tỉnh. Ban có nhiệm vụ tập trung rà soát hoạt động thu ngân sách trên mọi lĩnh vực; điều chỉnh chi, giảm chi, hoãn chi… hợp lý. Trên cơ sở đó, phấn đấu tăng thu ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm.

Ban Chỉ đạo sẽ chia nhỏ thành 2 tiểu ban tăng cường. Đối với tiểu ban Thu ngân sách sẽ tập trung các giải pháp để tăng cường số thu ngân sách; rà soát các khoản thu theo tiêu chí thu đúng, thu đủ, chống thất thu thuế, thu đúng thời gian. Đối với tiểu ban Chi ngân sách: rà soát lại các nhiệm vụ chi (chi đầu tư, chi thường xuyên…) trên cơ sở ưu tiên các khoản chi cấp thiếp, trọng điểm. Có thể điều chỉnh (cắt, giảm, hoãn, giãn) tiến độ một số nhiệm vụ chi chưa cấp bách. Bên cạnh đó, các tiểu ban cần phối hợp tiếp tục rà soát lại nhiệm vụ thu- chi của tỉnh trong năm 2012 để có số liệu báo cáo chính thức với tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: để nâng cao số thu ngân sách trong những tháng cuối năm cần sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác lãnh đạo, điều hành ngân sách sẽ không chỉ ở cấp tỉnh, mà đối với các địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ và có giải pháp hiệu quả hơn.

                                                                                                                                                           Hồng Nhung

,
.
.
.
.
.