.

Thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới: Tạo sự thống nhất, đồng thuận cao

Cập nhật lúc 05:45, Thứ Bảy, 25/08/2012 (GMT+7)

Những năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác dân vận. Kết quả công tác vận động quần chúng của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã góp phần quan trọng tạo ra diện mạo mới về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Triển khai công tác dân vận, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn xác định xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Bởi cuộc sống có ổn định, nhân dân mới tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước một cách hiệu quả nhất.

Do vậy, để thực hiện các chương trình phát triển KT-XH, Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trọng tâm là chỉ đạo triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo là Chương trình 134 và Chương trình 135. Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện Chương trình 134 của Chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn trên địa bàn với những biện pháp thiết thực nhất. Chương trình này được triển khai từ năm 2005 đến nay với tổng số tiền đầu tư lên tới gần 38 tỷ đồng.

Kết quả là đã hỗ trợ về nhà ở, làm mới 968 nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ đất sản xuất cho 763 hộ với gần 150ha đất và hỗ trợ về đất ở cho 101 hộ nghèo với diện tích 2,02ha. Ngoài ra, từ Chương trình này, tỉnh đã xây dựng được 109 công trình nước sạch tập trung cho 4.216 hộ và 532 công trình nước sạch phân tán theo hộ phục vụ 689 gia đình đồng bào thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa...

Công ty Than Hạ Long khánh thành và bàn giao nhà cho hộ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quang Minh
Công ty Than Hạ Long khánh thành và bàn giao nhà cho hộ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quang Minh

Chương trình 135 của Chính phủ về phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi cũng được tỉnh chỉ đạo triển khai một cách sát hợp, cụ thể nên đã tạo chuyển biến mạnh cả về bề rộng và chiều sâu. Trong giai đoạn 2006-2010, nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư từ Chương trình 135 ở tỉnh lên tới trên 152 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất trên 25,6 tỷ đồng; dự án phát triển hạ tầng trên 104 tỷ đồng; dự án đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ cơ sở và cộng đồng trên 7 tỷ đồng, số còn lại dành cho hỗ trợ dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý...

Hoạt động nổi bật của công tác dân vận chính quyền ở tỉnh thời gian qua là đã triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể.

Nói đến thành tựu của công tác dân vận, không thể không nhắc đến thành công trong thực hiện dân vận chính quyền ở tỉnh. Một trong những hoạt động nổi bật của công tác dân vận chính quyền ở tỉnh thời gian qua là đã triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể. Chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Đền ơn đáp nghĩa”… gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; bài trừ các hủ tục, tiêu cực trong đời sống, xây dựng môi trường văn hoá, văn minh trong mỗi gia đình và các khu dân cư… Bình quân hàng năm có trên 43% thôn, khu được công nhận thôn, khu văn hoá; 84% số hộ gia đình đăng ký được công nhận gia đình văn hoá.

Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận và các đoàn thể các cấp được kiện toàn và bổ sung kịp thời; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể ngày càng cao. HĐND các cấp cũng duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri, thành phần cử tri được mở rộng; những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được tập hợp, báo cáo đầy đủ trước kỳ họp HĐND; chất lượng công tác giám sát, phản biện được nâng lên; nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của cử tri được xem xét nghiêm túc và được các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết…

Thời gian qua, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tích cực tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể còn phối hợp thực hiện hiệu quả công tác vận động đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên có cuộc sống tốt hơn; góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 7,68% năm 2010 (theo tiêu chí mới) xuống còn 4,98% cuối năm 2011.

Hoạt động xã hội, từ thiện với truyền thống “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát động với nhiều hình thức. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, đối tượng dễ bị tổn thương… Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng được triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng ngàn mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Điển hình như các mô hình: Giải phóng mặt bằng; giúp nhau phát triển kinh tế; chăn nuôi gia súc, gia cầm xa khu dân cư; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng các mô hình tiết kiệm; đấu tranh, bài trừ TNXH…

Thanh Tâm

,
.
.
.
.
.