.

Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang: “4 cùng” với nhân dân

Cập nhật lúc 05:25, Thứ Bảy, 11/08/2012 (GMT+7)

Thời gian qua, quán triệt quan điểm chỉ đạo của cấp trên về thực hiện công tác dân vận, các đơn vị LLVT tỉnh đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh hiện có nhiều đổi thay rõ nét. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị LLVT địa phương. CBCS các đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở, thực hiện “4 cùng” với nhân dân, tạo mối gắn kết quân dân ngày càng gắn bó. Công tác dân vận của LLVT tỉnh được triển khai chủ động, đồng bộ, đúng hướng với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Quá trình hoạt động thực tiễn công tác dân vận, CBCS luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

LLVT TP Cẩm Phả tham gia cứu hộ, cứu nạn.
LLVT TP Cẩm Phả tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác dân vận, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng các chuyên đề, chương trình hành động phù hợp, hiệu quả. Qua tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, đơn vị đã tham mưu cho tỉnh ban hành các nghị quyết lãnh đạo, thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương, trong đó chú trọng tăng cường công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng đồng bào công giáo.

Với phương châm “4 cùng” với nhân dân, LLVT địa phương đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các LLVT khác đứng chân trên địa bàn và ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, triển khai công tác dân vận củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư... Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an thường xuyên trao đổi, nắm tình hình địa bàn, nhân dân, kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp nảy sinh, từ đó chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương có phương án, biện pháp xử lý phù hợp, dứt điểm, không để dây dưa, kéo dài. LLVT tỉnh phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng...

Bằng nhiều hình thức phong phú, LLVT tỉnh chú trọng hướng hoạt động công tác dân vận về cơ sở, tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thôn, bản, các xã biên giới đặc biệt khó khăn, dân trí thấp, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, đi vào nền nếp, đúng chức năng nhiệm vụ. LLVT chủ động khảo sát, bổ sung hồ sơ địa bàn; phối hợp chặt chẽ với công an, BĐBP tăng cường các biện pháp nắm tình hình ngay từ cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhận thức tốt về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đấu tranh phòng ngừa các nhân tố gây mất ổn định chính trị cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Chỉ huy các cấp từ Bộ CHQS tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, nhà trường, các huyện, thị xã... chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể của địa phương tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xoá đói giảm nghèo...

Đến nay đã có hàng chục xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học... kết nghĩa với các đơn vị trong LLVT tỉnh, thường xuyên có nội dung, chương trình hoạt động thiết thực, được nhân dân các địa phương nhiệt tình hưởng ứng. Bình quân mỗi năm, Bộ CHQS tỉnh đã cử hàng trăm lượt tổ, đội công tác xuống các cụm dân cư, thôn, bản trên địa bàn đóng quân, phối hợp với cấp uỷ, đoàn thể địa phương tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện thời sự, phổ biến chính sách, pháp luật, giao lưu văn nghệ, thể thao, chiếu phim; huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng cho hàng vạn lượt thanh niên, học sinh, sinh viên, DQTV, DBĐV. CBCS còn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình thuỷ lợi, làm đường giao thông, sửa chữa củng cố trường học, trạm xá; giúp đồng bào định canh, định cư, xoá nhà tạm, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, kết hợp tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, phòng chống sốt rét, tặng màn, quần áo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, đại diện lãnh đạo, chỉ huy, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã đến thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách tiêu biểu, thương, bệnh binh nặng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở các địa phương trong toàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh còn trích quỹ, vận động CBCS tự nguyện đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, xây dựng các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”; “Vì người nghèo”...

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, LLVT tỉnh đã có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, chung tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Bộ CHQS tỉnh đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua theo cụm với nội dung “LLVT tỉnh Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 1 từ 2012-2015, giai đoạn 2 từ 2016-2020. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn ban CHQS 14 huyện, thị, thành phố tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương về việc huy động LLVT, đơn vị quân đội trên địa bàn “Chung sức xây dựng NTM”. Đến nay, CBCS LLVT tỉnh đã đóng góp hàng vạn ngày công tham gia xây dựng đường liên thôn, bản, nhà văn hoá, nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa, xây mới nhà ở cho người dân. Nhiều đơn vị còn tổ chức tặng vốn, giống trâu bò cho các hộ nghèo, hộ chính sách...

Quang Minh

,
.
.
.
.
.