.

MTTQ các cấp: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Cập nhật lúc 05:30, Thứ Ba, 10/07/2012 (GMT+7)

Những tháng đầu năm nay, MTTQ tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, giữa các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng xã hội học tập. Bằng các mô hình hoạt động thiết thực với mục tiêu cụ thể, như: Phát triển cơ sở hạ tầng, vận động nhân dân hiến đất đầu tư công trình dân sinh, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo...

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh - Ban Vận động ngày vì người nghèo tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ hỗ trợ xây dựng 65 nhà “Đại đoàn kết” ở 7/14 địa phương trị giá trên 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển 180 mô hình kinh tế hộ gia đình thoát nghèo ở 9/14 địa phương trị giá 1,8 tỷ đồng. Đến nay, đã có 12/14 địa phương hoàn thành việc khảo sát hộ nghèo hỗ trợ về nhà ở và đăng ký mô hình thoát nghèo. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Ban Thường trực MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu, các đối tượng chính sách, người nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 3 tỷ đồng. Thường trực Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã trích Quỹ ủng hộ người nghèo Hà Giang 200 triệu đồng, Ninh Thuận 300 triệu đồng; ngân sách của tỉnh ủng hộ người nghèo Ninh Bình 200 triệu đồng.

Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền cứu trợ các thợ lò bị thiệt mạng do vụ cháy khí mê-tan, tháng 7-2012, cho lãnh đạo Công ty TNHH MTV 86 (Tổng Công ty Đông Bắc). Ảnh: NGUYÊN CƯỜNG (Ủy ban MTTQ tỉnh)
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền cứu trợ các thợ lò bị thiệt mạng do vụ cháy khí mê-tan, tháng 7-2012, cho lãnh đạo Công ty TNHH MTV 86 (Tổng Công ty Đông Bắc). Ảnh: NGUYÊN CƯỜNG (Ủy ban MTTQ tỉnh)

Các hoạt động giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được MTTQ tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã tiếp nhận hàng trăm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân với nhiều nội dung khác nhau. Các đơn thư đều được MTTQ phân loại, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các vụ việc phát sinh ở cơ sở, ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri, các cấp chính quyền đã tăng cường đối thoại, giải quyết những kiến nghị của nhân dân, góp phần làm giảm các khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, số vụ việc chính quyền giải quyết được nhân dân chấp thuận ngày càng cao. Đặc biệt, nhằm đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh có văn bản hướng dẫn MTTQ, HĐND các địa phương tạo điều kiện, phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh theo hướng: Bên cạnh tiếp xúc cử tri nơi bầu ra mình, đại biểu HĐND tỉnh có thể tiếp xúc cử tri ở địa phương khác theo nguyện vọng, nhất là đối với đại biểu là lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các sở, ban, ngành... để nắm tình hình được toàn diện hơn, kịp thời giải quyết những bức xúc của cử tri và nhân dân trong tỉnh; mở rộng địa bàn tiếp xúc đến cấp xã, khu dân cư, trao đổi, đối thoại trực tiếp, góp phần vào việc giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm.

MTTQ tỉnh còn tích cực phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổng kết 10 năm việc thực hiện Quy chế phối hợp từ cấp huyện đến cấp tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư; phối hợp với Công an tỉnh tổng kết 5 năm phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Nghị quyết 09 của Chính phủ về chương trình đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm, vận động người phạm tội tự thú, người được đặc xá về địa phương hoà nhập với cộng đồng. Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đẩy mạnh hoạt động giám sát tập trung vào các nội dung nhạy cảm, phức tạp, được đông đảo quần chúng quan tâm, như: Công tác GPMB; quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản; chính sách an sinh xã hội, nhất là việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã giám sát 549 vụ việc, trong đó lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị 147 vụ, đầu tư cộng đồng 402 vụ. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, kịp thời phát hiện ngăn chặn các vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Những đóng góp của Uỷ ban MTTQ các cấp và các thành viên MTTQ đã góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, từ đó tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hoài Anh

,
.
.
.
.
.