.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm: Sâu sát, chất lượng, hiệu quả

Cập nhật lúc 05:21, Thứ Bảy, 03/12/2011 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 09 và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm (PCTP) của Chính phủ, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tham gia đấu tranh PCTP. Nhờ vậy, đã từng bước kiềm chế, kiểm soát hoạt động của các loại tội phạm, không để xuất hiện các tụ điểm hình sự, ma tuý phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong xã hội, góp phần quan trọng giữ vững ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh kết hợp tuyên truyền công dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh kết hợp tuyên truyền công dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Một số loại tội phạm, nhất là tội phạm gây án nghiêm trọng, sử dụng hung khí, vũ khí tự chế, hoạt động liên tuyến; tội phạm trong thanh, thiếu niên; tội phạm ma tuý, chống người thi hành công vụ; tội phạm liên quan đến sự suy thoái đạo đức xã hội... đã và đang có chiều hướng gia tăng. Gần đây còn xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, như: Tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố người nước ngoài, tội phạm buôn bán người... gây lo lắng trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 48/CT-TW (ngày 22-10-2010) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Ngay sau đó, BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48, quán triệt đến 100% các đảng bộ trực thuộc, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Với nhiều biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện, tố giác, PCTP cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác. 11 tháng năm 2011 trên địa bàn tỉnh xảy ra 653 vụ phạm pháp hình sự, giảm 108 vụ so với năm 2010.

Các đơn vị, lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm đẩy mạnh, tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân; xây dựng lực lượng nòng cốt, xung kích bảo vệ ANTT; mở rộng quan hệ phối hợp, hợp tác PCTP giữa các lực lượng chức năng trong tỉnh với các tỉnh giáp ranh (Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình…), giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); cải cách tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự v.v.. Qua đó ngày càng tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; sự phối hợp của các ngành, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp; huy động được sự tham gia của quần chúng nhân dân trên địa bàn cùng vào cuộc; góp phần kiềm chế, giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định ANTT, xây dựng môi trường lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 48 cũng còn những tồn tại hạn chế. Đó là, việc cụ thể hoá Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch còn thiếu tính thực tiễn; một số cơ sở đảng còn khoán trắng công tác PCTP cho lực lượng công an địa phương, không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc… Do đó dẫn đến tình trạng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đôi khi còn lúng túng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 48; tổ chức, bộ máy, chế độ chính sách đối với lực lượng nòng cốt, nhất là ở cấp huyện còn bất cập; trang bị phương tiện, vũ khí, hậu cần phục vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đòi hỏi.             

Đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 của tỉnh, chỉ đạo: Thời gian tới cần tiếp tục tăng cường toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác PCTP; tiếp tục xây dựng, ban hành những nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể về PCTP với các mục tiêu yêu cầu, giải pháp phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Định kỳ có sơ, tổng kết, đánh giá từng chuyên đề, lĩnh vực, có biện pháp khắc phục tồn tại yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Các cấp, ngành, lực lượng chức năng, nhất là công an, chủ động nắm, dự báo tốt tình hình tội phạm trên địa bàn để  tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp có phương án, kế hoạch đấu tranh PCTP đạt kết quả. Đồng chí Trưởng BCĐ 138 của tỉnh cũng đề nghị BCĐ 138 của Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa việc chỉ đạo thực hiện các đề án trong Chương trình quốc gia PCTP, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán người; rà soát, tham mưu để hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ PCTP, tạo cơ sở pháp lý cho công tác PCTP, đảm bảo TTATXH trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Chính phủ nên thành lập Quỹ PCTP và tăng cường hỗ trợ kinh phí cho công tác này đối với các tỉnh; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thường trực BCĐ 138 ở các địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới.

Tâm Như

Thực hiện đồng bộ các biện pháp

Đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Bí thư Thành uỷ Móng Cái: “Đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo”

Cấp uỷ đảng, chính quyền phải đặc biệt coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTP, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Từ đó xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, nội dung PCTP đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp theo từng giai đoạn. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận động nhân dân, gia đình thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác PCTP, coi đây là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại đối với tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn với các địa phương trong và ngoài tỉnh để tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Duy trì, đẩy mạnh hợp tác với Công an TX Đông Hưng (Trung Quốc) trong PCTP và giải quyết các vấn đề về trật tự trị an khu vực biên giới, nhất là tội phạm ma tuý, buôn bán người, các hoạt động sản xuất, vận chuyển trái phép, lưu hành hàng cấm.

Đồng chí Kiều Quốc Huy, Bí thư Huyện uỷ Tiên Yên: “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh PCTP, tích cực tuyên truyền vận động gia đình, mọi người nơi mình công tác, cư trú thực hiện tốt các văn bản, quy định liên quan đến công tác đấu tranh PCTP. Cấp uỷ, chính quyền, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình hành động, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế. Huy động, phát huy vai trò lực lượng già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc tích cực vào cuộc. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào PCTP, tệ nạn xã hội, gắn với các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xây dựng bản làng, khu phố, xã, thị trấn lành mạnh không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với các mô hình “3 xây, 3 chống” ở 6 xã vùng cao, “3 không, 3 giảm” ở 6 xã vùng thấp và thị trấn, “5 không” trong trường học…

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Bí thư Thành uỷ Hạ Long: “Đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục”

Cần thực hiện đồng bộ các biện pháp: Đổi mới nội dung, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về đấu tranh PCTP trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và trong nhân dân, để mọi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này. Nâng cao hiệu quả công tác PCTP của các lực lượng chức năng. Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm, gây án nghiêm trọng, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tội phạm xâm hại tài nguyên môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Coi trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo ANTT; thực hiện tốt quy chế thẩm định về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào tự quản trong các loại hình doanh nghiệp và các khu dân cư, khu đô thị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Bí thư Huyện uỷ Hải Hà: “Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến”

Bằng nhiều hình thức, biện pháp huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về PCTP, đạo đức lối sống sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Kết hợp tuyên truyền thường xuyên với tuyên truyền theo đợt, chiến dịch, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, người dân đối với công tác này. Tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nhất là tuyến biển, đảo, khu đô thị, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn, dân cư, thôn, xóm, làng, bản, tổ dân, khu phố, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực trong PCTP. Thực hiện tốt chính sách bảo vệ cá nhân, gia đình những người tham gia PCTP; hỗ trợ đối với những tập thể, cá nhân bị thiệt hại về tài sản hoặc bị thương tật, hy sinh khi tham gia công tác này.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Uông Bí: “Xây dựng lực lượng chuyên trách vững mạnh”

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tiếp tục tập trung quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 48, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Các phòng chức năng và các phường, xã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia đấu tranh PCTP với nhiều nội dung, hình thức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu, đến từng thành phần, đối tượng. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kịp thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, có hình thức khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ phong trào.                                              

Tuấn Hương (Thực hiện)

 

,
.
.
.
.
.