.

Đảng bộ Công ty CP Than Núi Béo: Lãnh đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ

Cập nhật lúc 10:22, Thứ Sáu, 11/11/2011 (GMT+7)

Những năm qua, Công ty CP Than Núi Béo luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên của Đảng bộ than Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (Vinacomin) các cấp uỷ và chính quyền địa phương. Nhờ có sự ủng hộ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty CP Than Núi Béo, cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống người lao động từng bước được nâng cao.

Dấu ấn nổi bật trong thời gian qua của Đảng bộ là đã lãnh đạo Công ty CP Than Núi Béo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đưa Núi Béo trở thành đơn vị khai thác than lộ thiên hàng đầu của Vinacomin với sản lượng khai thác 5,1 triệu tấn than/năm; được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.

Nói về nguyên nhân của thành công đó, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Bí thư Đảng bộ Công ty tâm sự với chúng tôi: Trong những năm qua, Công ty CP Than Núi Béo gặp không ít khó khăn, diện sản xuất ngày càng phức tạp do khai trường gần với khu dân cư, và phải khai thác xuống sâu hơn làm tăng cung độ vận chuyển. Bên cạnh đó sự tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, giá cả vật tư hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống tăng cao đã làm gia tăng thêm khó khăn cho sản xuất của Công ty. Nhưng với truyền thống đoàn kết, đồng tâm, với sự sáng tạo và ý thức làm chủ của từng cán bộ. đảng viên, CNVC nên Công ty đã vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống cho người lao động. Trong khó khăn, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ Công ty càng được khẳng định, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Đảng bộ xác định: Muốn phát triển phải đồng tâm hiệp lực, đổi mới tư duy, tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới phương tiện kỹ thuật, tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn cho CBCN. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng bộ và chuyên môn đã luôn đoàn kết thống nhất đề ra những giải pháp phù hợp với sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm. Đó là việc giải quyết những vấn đề trọng tâm của mỏ như mở rộng diện sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật trong khai thác nhằm nâng cao năng suất lao động và đời sống của người lao động... Chính nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Công ty nên trong những năm qua, Công ty là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đầu tư đổi mới công nghệ mang lại năng suất hiệu quả cao. Trong quá trình khai thác, Công ty đặc biệt quan tâm tới việc đầu tư đổi mới công nghệ nhằm khai thác tối đa cơ sở vật chất, tài sản sẵn có, nâng cao độ đảm bảo an toàn trong sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Các công trình đầu tư phục vụ đời sống sinh hoạt cho người lao động cũng được triển khai đồng bộ như bếp ăn, khu sinh hoạt văn hoá, thể thao cho công nhân, cán bộ trong Công ty... Từ tháng 4-2006, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn về chuyển đổi doanh nghiệp sang hoạt động theo mô hình cổ phần hoá, Công ty đã chuyển sang hoạt động theo mô hình mới. Bước sang giai đoạn mới, với mô hình hoạt động mới đã đặt lên vai Đảng bộ Công ty và người lao động những thử thách mới. Nhưng với truyền thống đoàn kết và ý chí kiên cường, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo đơn vị nhanh chóng hoà nhập với cơ chế mới và tiếp tục có những bước đột phá mới. Sau 5 năm hoạt động theo mô hình mới, Núi Béo vẫn liên tục tăng trưởng, năm 2006, doanh thu của Công ty là 1.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động là 4 triệu đồng, lợi nhuận là 40 tỷ đồng, năm 2007 là 1.210 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động là 4,7 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận là 56 tỷ đồng. Năm 2008: Bóc xúc 17 triệu m3 đất đá, khai thác 4,3 triệu tấn than, tổng doanh thu 1.326 tỷ đồng, thu nhập bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt năm 2010, Công ty CP Than Núi Béo đã đánh dấu kỷ lục với bóc xúc hơn 21 triệu m3 đất đá, khai thác 5,3 triệu tấn than. Đây là một dấu mốc lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển của Công ty, thể hiện đường lối đúng đắn, bước đi vững chắc và đổi mới của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động toàn Công ty trong việc duy trì sự ổn định, phát triển lâu dài và bền vững. Điều ghi nhận là trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện thành công các dự án đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong quá trình vận tải, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân, giảm giá thành khai thác. Công ty thường xuyên đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các công trình đầu tư phục vụ đời sống sinh hoạt cho người lao động cũng được triển khai đồng bộ như khu ăn uống phục vụ công nhân, khu vui chơi thể thao với giá trị đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Thu nhập của người lao động ngày một đảm bảo, năm 2010 thu nhập bình quân của CBCN Công ty CP Than Núi Béo đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn phát huy tốt vai trò của mình, tạo nên khối đoàn kết trong nội bộ, là động lực to lớn cho sự phát triển bền vững của Công ty. Chính vì thế trong nhiều năm Đảng bộ Công ty liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức Công đoàn được nhận nhiều cờ thưởng của ngành và tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… Đoàn Thanh niên liên tục được Tỉnh Đoàn và Đoàn Than Quảng Ninh công nhận cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc và đang được đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Có được những thành tựu đó chính là kết quả của việc thực hiện đúng đường lối của Đảng, là kết quả của quá trình đổi mới tư duy và năng lực lãnh đạo, sự vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và sức mạnh của tinh thần kỷ luật, đồng tâm kết hợp với trí tuệ của những người thợ mỏ trong từng giai đoạn phát triển.

Nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty CP Than Núi Béo trong những năm tiếp theo là, tiếp tục phát huy nguồn lực con người, chăm lo nguồn lực con người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phấn đấu tăng bình quân thu nhập hàng năm từ 10-15%. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ và các tổ chức Đoàn thể trong toàn Công ty đạt trong sạch vững mạnh.

Đặng Nhung

,
.
.
.
.
.