Dân vận khéo góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Ba, 29/11/2011, 05:07 [GMT+7]
.
.

Với tư tưởng chủ đạo là phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; lấy vận động là chính, nắm chắc tình hình nhân dân, phản ánh, tham mưu kịp thời với các cấp uỷ đảng, đề xuất kiến nghị với chính quyền những giải pháp hữu hiệu, thời gian qua, công tác dân vận chính quyền (DVCQ) của tỉnh đã phát huy tác dụng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ làm tốt công tác dân vận mà tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn ổn định. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới của đất nước, của địa phương.

Bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh công chức phường Ninh Dương, TP Móng Cái (ngày 22-11-2011). Ảnh: NGỌC HÀ
Bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh công chức phường Ninh Dương, TP Móng Cái (ngày 22-11-2011). Ảnh: NGỌC HÀ

Công tác DVCQ đã chú trọng gắn xây dựng với thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện và quản lý xã hội, giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Hầu hết lãnh đạo các cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm, chỉ đạo, dành nhiều thời gian tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân, nhất là những nơi xảy ra khiếu kiện phức tạp; phát hiện và xử lý tại chỗ các mâu thuẫn, làm giảm phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Nhiều chương trình mang tính xã hội hoá được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân, như: Công tác xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng các công trình phúc lợi, công trình dân sinh… Trong tỉnh đã hình thành nhiều mô hình dân vận khéo, mang lại hiệu quả xã hội cao, tiêu biểu là các mô hình: Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 khu công nghiệp Hải Yên của Uỷ ban MTTQ phường Hải Yên (TP Móng Cái); vận động, thuyết phục nhân dân hiến đất làm đường giao thông của UBND phường Quang Trung (TP Uông Bí)... Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Cán bộ chính quyền các cấp đã quan tâm nhiều hơn đến việc thực hiện QCDC gắn với cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc thực hiện cơ chế “một cửa” ở các địa phương trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết công việc, từ đó niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền cũng ngày càng được tăng lên.

Đáng chú ý nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ chủ chốt do HĐND bầu đã được thực hiện một cách dân chủ, đúng quy trình, góp phần phát huy dân chủ trong đánh giá cán bộ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân. Đặc biệt, cấp uỷ, chính quyền các phường, xã, thị trấn thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã phát huy được sức mạnh của người dân tham gia giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề liên quan đến nhu cầu, cuộc sống người dân tại địa bàn dân cư. Từ đó, ý thức làm chủ của người dân được thể hiện tốt hơn, góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa những vi phạm, tiêu cực, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài tại các địa phương cơ sở. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều mở rộng các hình thức dân chủ để cho dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt như đóng góp dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH địa phương; kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, phương án đền bù giải toả và tái định cư... thông qua các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, họp thôn, bản, tổ dân phố hoặc hòm thư góp ý. Nhờ tổ chức tốt việc “nghe dân nói”, chính quyền có điều kiện điều chỉnh những bất hợp lý trong kế hoạch phát triển và điều chỉnh chính mình.

Các chương trình phối hợp hoạt động giữa chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát việc. Một số nội dung được các cấp chính quyền triển khai, phối hợp thực hiện hiệu quả, như: Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đền ơn đáp nghĩa; xây dựng nông thôn mới; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân… Thực hiện Quyết định số 40 (ngày 5-11-2010) của Tỉnh uỷ về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; đến nay, 14/14 huyện, thị xã, thành phố, 154/186 xã, phường, thị trấn đã xây dựng được quy chế một cách cụ thể, sát thực. Phong trào thi đua Dân vận khéo có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện toàn tỉnh có nhiều mô hình dân vận khéo, trong đó có 558 điển hình được biểu dương ở cơ sở, 259 điển hình cấp huyện; 56 điển hình cấp tỉnh, 5 điển hình toàn quốc.

Có thể khẳng định, công tác DVCQ gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy tác dụng tích cực, tạo được sự tin tưởng và đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp ngày càng đông đảo lực lượng quần chúng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.