.

Tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức HĐND - UBND

Cập nhật lúc 22:56, Thứ Sáu, 25/11/2011 (GMT+7)

Ngày 25-11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức HĐND và UBND và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo “Báo cáo việc thi hành các quy định của Hiến pháp 1992 về tổ chức và hoạt động của HĐND gắn với việc tổng kết thi hành Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003”.

Đồng chí Nguyễn Như Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND tỉnh có nhiều đổi mới trong tổ chức, điều hành các kỳ họp của HĐND, đảm bảo nội dung, chương trình và nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 189 nghị quyết, trong đó có 52 nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự, 55 nghị quyết chuyên đề về các chế độ chính sách, quy hoạch, chủ trương giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ đảm bảo đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung của văn bản phù hợp với pháp luật. Hoạt động giám sát của HĐND được tiến hành thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định. Từ năm 2004 đến nay, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh đã triển khai 42 cuộc giám sát về việc thực hiện các quy định pháp luật, chế độ, chính sách và các nghị quyết của HĐND tỉnh trong một số lĩnh vực.

Tuy nhiên, qua hoạt động thực tiễn, từ cơ cấu, tổ chức, bố trí nhân sự, cơ chế giao nhiệm vụ đến cơ chế đảm bảo điều kiện hoạt động của HĐND hiện hành nhằm thực hiện quyền lực, nhiệm vụ của HĐND còn nhiều bất cập, hiệu quả hoạt động của HĐND còn nhiều hạn chế.

Nhiệm kỳ qua, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ hoạt động của Chính phủ đối với HĐND trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên đã được thực hiện. Trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ, HĐND các cấp đã cụ thể hoá trong việc ban hành các Nghị quyết có liên quan đến phát triển kinh tế, thu chi và quyết toán ngân sách hàng năm... Các quy định của Hiến pháp năm 1992 về tổ chức và hoạt động của HĐND đến nay cơ bản không có bất cập, khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, khi cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp thì Luật Tổ chức HĐND và UBND còn quy định chung chung, còn một số hạn chế. Một số lĩnh vực hoạt động của HĐND chưa có luật cũng như văn bản quy phạm pháp luật đủ rộng, bao quát để điều chỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo việc thi hành các quy định của Hiến pháp 1992 về tổ chức và hoạt động của HĐND trình lên Quốc hội. Theo đó, cần làm rõ chức năng giám sát của Thường trực HĐND và của các Ban; nên thêm một Phó Chủ tịch HĐND và bỏ chức danh Uỷ viên thường trực ở cấp huyện; bố trí uỷ viên chuyên trách cho các Ban; nên lập Văn phòng ở HĐND cấp huyện; nên tách thành 2 luật riêng rẽ là Luật HĐND và Luật UBND; bổ sung hướng dẫn đối với việc thực hiện Luật Tổ chức HĐND; cần sớm ban hành Luật Giám sát của HĐND; nên giữ nguyên mô hình HĐND ở 3 cấp; cần làm rõ chức năng giám sát HĐND; bổ sung vào Hiến pháp cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên HĐND ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã và có cơ chế xử lý.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu được Ban pháp chế HĐND tỉnh tổng hợp thành báo cáo để Thường trực HĐND tỉnh trình lên kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Yên Thanh

,
.
.
.
.
.