.

Công tác dân vận chính quyền: Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Bảy, 24/09/2011 (GMT+7)

Những năm qua, công tác dân vận chính quyền (DVCQ) đã được các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phát huy kết quả đạt được từ khi thực hiện Công văn số 607 (ngày 29-4-2009) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Triển khai tổ chức hoạt động năm dân vận chính quyền”, hệ thống chính trị các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác này, đáp ứng nhu cầu và giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin.
Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin.

3 năm qua, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh mở 420 lớp tập huấn với 12.008 lượt người tham gia. Nhiều doanh nghiệp cũng tích cực tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ cho CBCN-LĐ trong đơn vị. Cùng với đó, hoạt động thông tin, tuyên truyền cũng được các cấp chú trọng, với 26.334 lượt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp 12.979 lượt các loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và tập huấn cán bộ từ tỉnh đến cơ sở…

Công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cũng như thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” có những chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản, như: Quyết định 1528 về ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng cho cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quyết định 4075/2004 về thực hiện cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh. Các TTHC đã được đơn giản hoá, công khai, minh bạch, đồng thời hiện đại hoá dịch vụ công. Hiện 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thực hiện tiếp công dân ngày thứ bảy. CCHC được gắn với thực hiện quy chế, văn hoá công sở; nhờ đó tác phong làm việc, tinh thần, trách nhiệm của CBCC trong thực thi công vụ được đổi mới, nâng cao. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã góp phần giảm phiền hà, quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu của một số CBCC, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính các cấp. Quảng Ninh là tỉnh hoàn thành sớm nhất Đề án 30: Rà soát những TTHC không còn phù hợp, chồng chéo gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; mở rộng phân cấp, uỷ quyền cho chính quyền cấp dưới nhiều hơn…

Số lượng các cơ quan, đơn vị áp dụng và được cấp chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN ISO) hàng năm tăng. Qua áp dụng hệ thống này, các sở, ngành và UBND cấp huyện đã có những cải cách, chuyển biến rõ rệt, như trình tự, thủ tục giải quyết công việc của cơ quan hợp lý, khoa học hơn; tính minh bạch, công khai, dân chủ trong tổ chức, hoạt động được nâng cao; thời gian giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu lực, hiệu quả; ý thức phục vụ nhân dân có bước chuyển biến, tạo niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền.

Những năm qua, UBND tỉnh đã tổ chức chỉ đạo việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã và thí điểm lấy ý kiến đóng góp đối với một số chức danh cán bộ chuyên môn cấp xã trong 2 năm 2009 và 2010. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCC với tinh thần “gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Công tác DVCQ đã chú trọng gắn xây dựng với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện và quản lý xã hội, giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình. Hầu hết lãnh đạo các cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm, chỉ đạo, dành nhiều thời gian tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân, nhất là những nơi xảy ra khiếu kiện phức tạp; phát hiện và xử lý tại chỗ các mâu thuẫn, làm giảm phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Các chương trình phối hợp hoạt động giữa chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát việc. Một số nội dung được các cấp chính quyền triển khai, phối hợp thực hiện hiệu quả, như: Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân… Thực hiện Quyết định số 40 (ngày 5-11-2010) của Tỉnh uỷ về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; đến nay, 14/14 huyện, thị xã, thành phố, 154/186 xã, phường, thị trấn đã xây dựng được quy chế một cách cụ thể, sát thực.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện toàn tỉnh có nhiều mô hình “Dân vận khéo”; trong đó có 558 điển hình được biểu dương ở cơ sở,  259 điển hình cấp huyện; 56 điển hình cấp tỉnh, 5 điển hình toàn quốc. Tiêu biểu là các mô hình: “Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 khu công nghiệp Hải Yên” của Uỷ ban MTTQ phường Hải Yên, TP Móng Cái; “Vận động, thuyết phục nhân dân hiến đất làm đường giao thông” của UBND phường Quang Trung, TP Uông Bí... Phong trào đã huy động được nhiều tổ chức, cá nhân vào cuộc, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác DVCQ, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DVCQ những năm qua cũng còn một số tồn tại hạn chế: Một số địa phương, cơ sở có lúc, có nơi chính quyền chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác này; phối hợp giữa ban, ngành, chính quyền các cấp chưa hiệu quả trong giải quyết những vấn đề bức xúc của công dân; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ còn mang tính hình thức; khiếu kiện đông người, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm v.v..

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác DVCQ ở tỉnh thời gian tới, bên cạnh khắc phục những hạn chế nêu trên, cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ làm công tác DVCQ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước; khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”…

Hà Văn Hoà (Ban Dân vận Tỉnh uỷ)

,
.
.
.
.
.