.

Bảo đảm đúng pháp luật, minh bạch và cạnh tranh, chọn đúng người để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm

Cập nhật lúc 05:35, Thứ Hai, 19/09/2011 (GMT+7)

(Đồng chí Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2011, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh về một số nội dung liên quan đến việc triển khai công tác tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2011)

- Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết khái quát chung, nhất là những điểm mới về công tác tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm nay?

Đồng chí Vũ Minh Thiết.
Đồng chí Vũ Minh Thiết.

+ Đồng chí Vũ Minh Thiết: Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ninh thực hiện tổ chức tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Do việc tổ chức tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức có nhiều điểm mới so với cách thức tổ chức tuyển dụng những năm trước nên kỳ tuyển dụng công chức năm 2010 của tỉnh đã không tổ chức được, do phải chờ Thông tư hướng dẫn cụ thể của các Bộ chuyên ngành.

Năm 2011, Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh đã tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đã thông báo nhu cầu tuyển dụng 372 vị trí việc làm vào làm việc tại 37 cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Quảng Ninh như Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh -  Truyền hình tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Một trong những điểm mới của công tác tuyển dụng công chức năm 2011, chính là việc các cơ quan hành chính phải xác định được các vị trí việc làm cụ thể tại các phòng ban chuyên môn, để đăng ký nhu cầu tuyển dụng với Hội đồng tuyển dụng của tỉnh.

Việc tuyển chọn công chức năm nay sẽ theo nguyên tắc bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Hiện nay, công tác tuyển dụng công chức của tỉnh đang triển khai thực hiện theo đúng quy trình đã được quy định.

- PV: Xin đồng chí cho biết sơ bộ về quy trình tuyển dụng công chức năm 2011 của tỉnh?

+ Đồng chí Vũ Minh Thiết: Việc tuyển dụng công chức đã được quy định trong Luật Cán bộ, công chức và quy trình tuyển dụng được hướng dẫn tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 của Chính phủ.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị tuyển dụng của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức và quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh.

Sau khi thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các cơ quan sẽ nhận hồ sơ người dự tuyển vào đơn vị mình theo hướng dẫn của Hội đồng tuyển dụng, đảm bảo đúng văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí việc làm đã đăng ký và trong thời hạn nhận hồ sơ đã được thông báo. Năm nay, hồ sơ dự tuyển công chức được nhận từ ngày 3-8-2011 đến hết ngày 1-9-2011.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm nay đã được thực hiện trong 30 ngày theo quy định mới, nhiều hơn 15 ngày so với các kỳ tuyển dụng trước đây.

Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự tuyển các cơ quan chuyển về so với nhu cầu tuyển dụng đã thông báo, Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh sẽ chính thức thông báo danh sách những người dự tuyển đủ điều kiện thi tuyển (xét tuyển) và sẽ tổ chức thi tuyển (xét tuyển).

Việc xét tuyển theo quy định năm nay cũng có điểm mới. Đó là ngoài việc xét tuyển theo địa bàn đối với những người cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ở tỉnh Quảng Ninh là các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô), thì việc ưu tiên tuyển chọn người có tài năng vào làm việc trong các cơ quan hành chính đã có quy định cụ thể thêm về đối tượng xét tuyển theo trình độ.

Đối tượng được xem xét, xét tuyển theo trình độ là người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học trong nước; người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; những người có trình độ sau đại học (thạc sĩ và tương đương trở lên) theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.

Sau khi Hội đồng tổ chức thi tuyển (xét tuyển), UBND tỉnh sẽ có quyết định công nhận kết quả thi tuyển (xét tuyển) công chức năm 2011, thông báo cho người trúng tuyển và Sở Nội vụ sẽ ra quyết định tuyển dụng công chức đối với người đảm bảo hoàn thiện được hồ sơ trúng tuyển theo quy định.

- PV: Xin đồng chí cho biết những nội dung chính trong việc tổ chức thi tuyển và xét tuyển công chức năm nay?

+ Đồng chí Vũ Minh Thiết: Năm nay, tỉnh ta bắt đầu thực hiện tổ chức tuyển dụng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức nên có nhiều nội dung mới trong môn thi, nhất là môn nghiệp vụ chuyên ngành gắn với vị trí việc làm theo yêu cầu của từng lĩnh vực của các cơ quan.

Năm nay, các thí sinh dự thi công chức sẽ phải thi đủ 4 môn thi với 5 phần thi. Môn kiến thức chung, sẽ thi viết một bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; hiểu biết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành, thi viết một bài và thi trắc nghiệm một bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu vị trí việc làm. Nội dung thi liên quan đến những vấn đề quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực cần tuyển.

Coi trọng việc đánh giá thí sinh thông qua sự hiểu biết về nghiệp vụ chuyên ngành, nhất là việc hiểu, nắm rõ các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển của các vị trí việc làm, để sau này các công chức có thể vận dụng xử lý được ngay các tình huống thực tế trong quản lý nhà nước chuyên ngành là điểm mới trong kỳ thi tuyển năm nay. Kỳ thi năm nay sẽ có 23 lĩnh vực chuyên ngành để các thí sinh thi tài vào 372 vị trí việc làm.

Riêng môn ngoại ngữ sẽ thi viết và môn tin học văn phòng sẽ thi trắc nghiệm chỉ xác định là môn điều kiện, không tính vào tổng điểm thi của thí sinh.

Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển (xét tuyển theo trình độ và xét tuyển theo địa bàn) sẽ được Hội đồng tuyển dụng của tỉnh thực hiện xét tuyển theo quy định, đó là xét kết quả học tập và phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tính đến thời điểm này, Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ tuyển dụng công chức năm 2011, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10-2011.

- PV: Đồng chí có nhận xét gì về việc đổi mới trong tuyển dụng công chức năm nay theo quy định mới của Luật Cán bộ, công chức?

+ Đồng chí Vũ Minh Thiết: Công cuộc đổi mới của đất nước đòi hỏi phải có một đội ngũ công chức vừa phải có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, vừa phải có năng lực chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Có thể khẳng định rằng, không thể thực hiện được mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội với một đội ngũ công chức kém về phẩm chất, yếu và thiếu năng lực chuyên môn quản lý nhà nước.

Tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua đã thực hiện tốt việc tuyển dụng công chức, đi đôi với tiếp tục đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức được nâng lên, thái độ và ý thức thực thi công vụ của nhiều công chức có chuyển biến tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao.

Trong quá trình thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước, việc hoàn thiện các quy định về tuyển dụng công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là phù hợp với xu thế phát triển.

Việc đổi mới trong công tác tổ chức tuyển dụng công chức theo quy định mới của Luật Cán bộ, công chức, nhất là tuyển dụng theo vị trí việc làm đã đáp ứng được nguyện vọng tuyển chọn đúng người làm đúng việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh.

Tôi tin tưởng kỳ thi tuyển và xét tuyển công chức năm nay của tỉnh Quảng Ninh sẽ thành công tốt đẹp và sẽ tuyển chọn được những thí sinh xuất sắc vào làm việc trong các cơ quan hành chính của tỉnh nhà.

- PV: Những thông tin của đồng chí rất có ích cho những người tham gia dự tuyển công chức tỉnh Quảng Ninh năm nay. Chúc Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh chọn lựa được những người xuất sắc nhất vào làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Huế (Thực hiện)

,
.
.
.
.
.