Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

Sáng 12/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.