Xây dựng Tiên Yên trở thành Trung tâm văn hóa, giáo dục, chính trị miền Đông của tỉnh

Năm 2018, huyện Tiên Yên đã giành được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.