Ngày 23/10, Quốc hội cho ý kiến lần cuối dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) ​

Ngày 23/10, Quốc hội dành trọn cả ngày để thảo luận, cho ý kiến lần cuối vào dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.