Chính quyền điện tử ở thị trấn Trới

Thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ) xuất sắc giành vị trí đứng đầu trong tỉnh về thực hiện đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã theo tiêu chí của Bộ TT&TT.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.