Ký kết quy chế phối hợp về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và nhân quyền

Ngày 19/10, tại TP Hạ Long, Công an Quảng Ninh và Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và nhân quyền.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.