.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI OCEANBANK QUẢNG NINH

Cập nhật lúc 15:40, Thứ Năm, 22/11/2012 (GMT+7)

1. Mô tả công việc và yêu cầu

1. Vị trí: Chuyên viên Khách hàng:

* Mô tả công việc:

- Thực hiện giới thiệu, bán chéo các loại sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng cá nhân như huy động, cho vay, thanh toán, thẻ, …

- Tìm kiếm, giới thiệu các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp trả lương qua tài khoản tiềm năng, giới thiệu và bán các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân theo danh mục sản phẩm.

- Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các Tổ, bộ phận nghiệp vụ khác để hoàn thiện Hồ sơ, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho  khách hàng.

- Đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình bán các sản phẩm dịch vụ, để đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất

- Có kiến nghị về việc phát triển sản phẩm dựa trên thông tin và phân tích khách hàng cũng như thị trường nói chung để đáp ứng được đặc thù của vùng địa bàn triển khai.

- Chăm sóc khách hàng

- Thực hiện công tác tiếp thị, phát triển thị phần, bảo vệ thương hiệu của OceanBank

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …

01 năm làm việc cho trong các lĩnh vực kinh doanh

- Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt

- Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý

- Phối hợp làm việc theo nhóm tốt

- Chủ động, độc lập trong công việc

- Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng

2. Vị trí: Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh tín dụng (HTKD-TD)

* Mô tả công việc:

- Phối hợp, hỗ trợ chuyên viên khách hàng để hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn hoàn chỉnh, thẩm định hồ sơ, tài sản đảm bảo, lịch sử tín dụng, khả năng trả nợ…, nhập thông tin vào CAS, trình phê duyệt khoản vay;

- Hồ sơ sau khi duyệt vay thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định ngân hàng như ký hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ,  hợp đồng thế chấp…bàn giao cho quản lý tín dụng tiến hành giải ngân;

- Phối hợp với chuyên viên khách hàng, chuyên viên quản lý tín dụng đốc thúc thu hồi nợ vay, xử lý nợ quá hạn trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của Oceanbank;

- Thực hiện quản lý theo dõi các khách hàng cá nhân cũ đã phát sinh tại Chi nhánh;

- Phối hợp với chuyên viên quản lý tín dụng kiểm tra sau vay, điều chỉnh lãi suất theo đúng quy định hợp đồng tín dụng đã ký kết với khách hàng;

- Các công việc khác do Quản lý bộ phận HTKD, Giám đốc Khách hàng cá nhân giao.

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học, ngành: Kinh tế, tài chính/kế toán, quản trị kinh doanh;

- Tối thiểu 01 năm làm việc tại  các Ngân hàng/Tổ chức tài chính;

- Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt ;

- Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý;

- Phối hợp làm việc theo nhóm tốt;

- Chủ động, độc lập trong công việc;

- Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng.

2. Vị trí: Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Quản lý tín dụng (HTKD-QLTD)

* Mô tả công việc:

- Tiếp nhận hồ sơ sau khi đã được phê duyệt, kiểm soát hồ sơ theo quy định của Oceanbank trước khi trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân và thực hiện giải ngân trên FCC, thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay như công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo, nhập kho tài sản đảm bảo…).

- Quản lý hồ sơ khách hàng sau khi giải ngân.

- Thao tác các nghiệp vụ: giải ngân, thu nợ, thu phí - phát sinh,… trên FCC.

- Thực hiện các báo cáo về tín dụng theo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

- Đôn đốc và phối hợp với chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tín dụng thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, xử lý nợ quá hạn theo thẩm quyền.

- Nhận giấy xác nhận kinh doanh sản phẩm tín dụng của chuyên viên Khách hàng, kiểm tra tính chính xác, nhập vào phần mềm Sale management theo phân quyền quy định

- Các công việc khác do Quản lý bộ phận Hỗ trợ kinh doanh, Giám đốc Khách hàng cá nhân giao.

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học, ngành: Kinh tế, tài chính/kế toán, quản trị kinh doanh;

- Tối thiểu 01 năm làm việc tại  các Ngân hàng/Tổ chức tài chính;

- Có khả năng phân tích, nhận thức vấn đề tốt ;

- Có khả năng tổ chức thực hiện công việc khoa học, hợp lý;

- Phối hợp làm việc theo nhóm tốt;

- Chủ động, độc lập trong công việc;

- Chủ động, tích cực thiết lập mối quan hệ với khách hàng, bên trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công tác phát triển khách hàng.

3. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 21/11/2012 đến ngày 30/11/2012

4. Cách thức nộp hồ sơ: ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại:  Phòng Hành chính tổng hợp - Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ninh  - Đường 25/4, tổ 66 khu 3 Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3518890 hoặc liên hệ Ms Huyên: 0977.650.818

Chi tiết bộ hồ sơ đầy đủ và download mẫu Thông tin ứng viên xem tại www.oceanbank.vn

5. Lưu ý:

Chỉ thông báo với những người đạt yêu cầu tại các vòng tuyển dụng

Không phản hồi với những hồ sơ ứng viên không phù hợp.

,
.
.
.
.
.
.