.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Cẩm Phả cần tuyển dụng viên chức năm 2008

Cập nhật lúc 22:14, Chủ Nhật, 03/08/2008 (GMT+7)
- Bác sỹ: 05- Cao đẳng điều dưỡng: 01- Điều dưỡng trung học: 05- Nữ hộ sinh trung học: 01- Kỹ thuật viên xét nghiệm: 01- Cử nhân tin học: 01

Đối tượng và điều kiện dự thi tuyển:

Mọi công dân Việt Nam, có địa chỉ cư trú tại Việt Nam, tuổi đời từ 21 đến 45 tuổi và có đủ sức khoẻ. Lý lịch rõ ràng, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bằng cấp đào tạo chính quy theo ngạch cần tuyển. Đối tượng chuyên môn đại học phải có chứng chỉ tin học trình độ A và ngoại ngữ từ trình độ B trở lên. Đối tượng trình độ chuyên môn cao đẳng phải có chứng chỉ tin học trình độ A và ngoại ngữ từ trình độ B trở lên. Đối tượng trình độ chuyên môn trung học phải có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ từ trình độ A trở lên. Ưu tiên những đối tượng theo điều 7, Nghị định 116/2003/NĐ-CP và khoản 1 điều 1, Nghị định 121/2006/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký thi tuyển:

- Hồ sơ gồm các nội dung theo quy định tại khoản 3 mục 1 chương II Thông tư 10/2004/TT-BNV ngày 19-2-2004 của Bộ Nội vụ.

Nhận hồ sơ vào các ngày làm việc hành chính trong tuần tại Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa TX Cẩm Phả.

Địa chỉ: Số 371 - Đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TX Cẩm Phả.

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2008.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 033.862245 hoặc xem thông báo được niêm yết tại đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Cẩm Phả
Giám đốc:
Nguyễn Tiến Hưng

,
.
.
.
.
.
.