QUẢNG NINH FORD TUYỂN DỤNG 10 NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Nhằm tiếp tục thúc đẩy và phát triển công việc kinh doanh. Đại lý ôtô Ford Quảng Ninh hiện có nhu cầu tuyển dụng thêm 10 nhân viên tư vấn bán hàng

.
.
.
.
.
.
.
.
.