BIMGroup thông báo tuyển dụng

Khách sạn Hạ Long Plaza và du thuyền Syrena thuộc Tập đoàn BIM có nhu cầu tuyển dụng

.
.
.
.
.
.
.
.
.