Cộng dồn tính phụ cấp thâm niên

Thứ Ba, 24/03/2020, 08:54 [GMT+7]
.
.

Bạn đọc H.V.Tiến, xã Húc Động, huyện Bình Liêu hỏi: Ngày 1/10/2010, tôi được UBND huyện quyết định cho giữ chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Húc Động, được hưởng phụ cấp thâm niên. Đến ngày 15/2/2019, tôi trúng tuyển giữ chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Húc Động cho đến nay. Vậy tôi có được cộng dồn tính thâm niên từ cấp phó lên cấp trưởng không?

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ Điều 21 Luật Dân quân tự vệ 2009 thì Ban chỉ huy quân sự cấp xã gồm Chỉ huy trưởng là thành viên UBND cấp xã; Chỉ huy phó; Chính trị viên, Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm. Căn cứ Điều 18 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ quy định về phụ cấp thâm niên:

"1. Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác liên tục thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

2. Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã nếu có thời gian công tác liên tục ở các ngành được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề nghiệp thì được cộng nối thời gian đó với thời gian làm cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên".

Đối chiếu với các quy định trên và theo thông tin độc giả đã cung cấp thì ông được tính cộng nối thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên khi ông được bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu (ghi)

.
.
.
.
.
.
.
.