Trả lời Bạn đọc

Thứ Ba, 13/08/2019, 08:35 [GMT+7]
.
.

- Bạn Nguyễn Thị Bích Hòa (Hồng Phong, TX Đông Triều) hỏi: Giáo viên tổng phụ trách Đoàn, Đội, kế toán, thư viện trường học được hưởng phụ cấp nghề 0,2, nếu là tổ trưởng, tổ phó thì có được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định không?

Câu hỏi của bạn được Sở Nội vụ trả lời như sau:

Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thực hiện theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định về phụ cấp trách nhiệm của công việc kế toán được thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT- BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Các cá nhân thực hiện các nhiệm vụ nêu trên được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định, nếu được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo khác trong đơn vị thì được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành.

- Bạn Trần Hiếu (TP Hạ Long) hỏi: Tôi có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, chứng chỉ tin học theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin - Truyền thông. Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 177 về việc quy đổi chứng chỉ loại B, C sang các bậc khung châu Âu 6 bậc. Vậy cho tôi hỏi, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B của tôi có đủ điều kiện dự thi viên chức, công chức không?

Trả lời của Sở Nội vụ: Hồ sơ của người dự tuyển công chức, viên chức phải đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển nêu tại Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 và Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1631/SGDĐT-TCCB ngày 04/7/2018 "hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học".

Do vậy, đề nghị bạn căn cứ các quy định nêu trên, để xác định chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B của mình có đảm bảo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng hay không.

- Bạn Vũ Thị Thanh Thảo (TP Móng Cái) hỏi: Tôi làm nhân viên thiết bị trường học, hưởng mã ngạch B13.096. Nay tôi muốn chuyển sang ngạch nhân viên thư viện trường học thì tôi cần những điều kiện gì? Thông tư nào quy định? Thủ tục để chuyển ngạch như thế nào?

Đối với nội dung tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, ngày 19/5/2015, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Đối với nội dung xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và khoản 1, Điều 2, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Do đó, đề nghị bạn nghiên cứu các văn bản quy định nêu trên để xác định cá nhân có đáp ứng các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới và đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện các quy trình, thủ tục xét chuyển, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

.
.
.
.
.
.
.
.