Hỏi - đáp về BHXH

Thứ Ba, 11/06/2019, 08:00 [GMT+7]
.
.

Hỏi: Tôi được nâng lương từ tháng 1/2017. Từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018, tôi nghỉ thai sản. Tháng 9/2017 tôi có quyết định nâng lương, trong đó có ghi được hưởng từ tháng 1/2017. Vậy tôi có được truy lĩnh tiền bảo hiểm không và truy lĩnh như thế nào?

Trả lời: Căn cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 39, Luật BHXH số 58/2014/QH13, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Đối thoại chính sách BHXH giữa cơ quan BHXH tỉnh với chủ doanh nghiệp và người lao động tại Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà (KCN Texhong Hải Hà)
Đối thoại chính sách BHXH giữa cơ quan BHXH tỉnh với chủ doanh nghiệp và người lao động tại Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà (KCN Texhong Hải Hà).

 Bạn được nâng lương từ tháng 1/2017, như vậy mức bình quân tiền lương 6 tháng đóng BHXH trước khi nghỉ thai sản là mức bình quân lương từ tháng 2/2017 đến tháng 7/2017.

Tháng 9/2017, bạn mới có Quyết định nâng lương, như vậy bạn sẽ được truy lĩnh tiền thai sản do chênh lệch mức lương cũ và mới.

Thủ tục hồ sơ để được truy lĩnh tiền thai sản do chênh lệch mức lương: Đơn vị bạn lập danh sách biểu C70a- HD (phần 2, Danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được giải quyết). Cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào mức lương đóng BHXH của bạn để tính phần truy lĩnh thai sản cho bạn.

Hỏi: Tôi sinh năm 1965, thời gian bắt đầu tính đóng BHXH là từ tháng 12/1987. Tính đến hết năm 2017 thì tôi được 30 năm công tác. Vậy tôi muốn hỏi, đến năm 2025 tôi đủ 60 tuổi thì phải làm thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể lĩnh 75% lương hưu? Xin trân trọng cảm ơn?

Trả lời: Căn cứ theo khoản 1, Điều 54, Luật BHXH số 58/2014/QH13: Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu khi Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

* Khoản 1 và Khoản 2, Điều 56: Mức lương hưu hằng tháng được quy định

- Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/01/2016) cho đến ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu thì được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương đương với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

- Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu thì được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

+ Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

+ Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Đối chiếu với trường hợp của ông, năm 2025, ông đủ 60 tuổi và có thời gian đóng BHXH là 38 năm. Ông đủ điều kiện hưởng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

.
.
.
.
.
.
.
.