Phối hợp chặt chẽ để giải quyết kiến nghị của công dân

Thứ Năm, 13/09/2018, 07:39 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, 5 hộ dân (gồm: Phạm Văn Vượng, Bùi Đức Toàn, Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Oanh, Nguyễn Văn Thủ) ở thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, đã gửi đơn đến nhiều nơi, kiến nghị nội dung liên quan đến việc UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất rừng để giao cho Lữ đoàn 242 - Quân khu 3 làm bãi tập thao trường. Trong quyết định này đã giao cả vào phần diện tích đất rừng của các hộ dân được UBND huyện Vân Đồn giao năm 1994, nhưng không được lập phương án bồi thường. Mặc dù các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn đến UBND tỉnh và Bộ Tư Lệnh Quân khu 3 nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết.

Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời rõ nội dung kiến nghị của các hộ dân. Cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, ngày 5/6/2007 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1943/QĐ-UBND giao đất cho Trung đoàn 242 (nay là Lữ đoàn 242) - Quân khu 3 để xây dựng công trình quốc phòng tại xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Trong đó: Giao 789.608,7m2 đất quản lý sử dụng theo Quyết định số 728/TTg, ngày 3/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ và thu hồi 497.153,7m2 đất lâm nghiệp do hộ dân, UBND huyện Vân Đồn quản lý, sử dụng để giao cho Trung đoàn 242. Tại thời điểm giao đất cho Lữ đoàn 242 chưa có quyết định thu hồi đất của 5 hộ dân trên. Trước đó, năm 1994, UBND huyện Vân Đồn đã giao khoảng 561.000m2 đất lâm nghiệp cho một số hộ dân ở diện tích đất trên (tại thời điểm giao đất cho các hộ đã có các công trình quốc phòng hiện hữu trên đất trước đó). Từ năm 1994 đến nay, tiếp tục có một số công trình quốc phòng đã đầu tư xây dựng. Năm 2017, các hộ dân có đơn đề nghị được bồi thường diện tích đất lâm nghiệp chồng lấn bị thu hồi giao cho Lữ đoàn 242.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện cùng đại diện các sở, ngành, hộ dân và Bộ Tư lệnh quân khu 3 kiểm tra, giải quyết việc chồng lấn đất Quốc phòng tại xã Ngọc Vừng ngày 19/5/2018. Ảnh: Ngô Hằng (Đài Vân Đồn).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện cùng đại diện các sở, ngành, hộ dân và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra, giải quyết việc chồng lấn đất Quốc phòng tại xã Ngọc Vừng (Vân Đồn) ngày 19/5/2018. Ảnh: Ngô Hằng (Đài Vân Đồn)

Sau khi nhận được đơn của các hộ dân (năm 2017), UBND tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm xem xét những nội dung công dân kiến nghị, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để giải quyết. Các văn bản đều được gửi đến các đơn vị liên quan và chỉ đạo UBND huyện Vân Đồn phối hợp với Lữ đoàn 242 rà soát, đo vẽ, xác định diện tích chồng lấn đất quốc phòng với diện tích đất trồng rừng của các hộ dân đã được UBND huyện giao năm 1994 (trước thời điểm giao đất của UBND tỉnh năm 2007 cho Lữ đoàn 242), trên cơ sở đó thực hiện việc thu hồi đất, lập phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối với diện tích đất chồng lấn của các hộ gia đình theo đúng quy định của pháp luật. Các văn bản cũng được gửi đến Bộ Tư lệnh Quân khu 3 để chỉ đạo và gửi Lữ đoàn 242 có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Vân Đồn trong việc đo vẽ, xác định cụ thể diện tích, các công trình trên đất chồng lấn làm cơ sở lập phương án bồi thường và giải quyết những kiến nghị của các hộ dân.

Đặc biệt, ngày 19/5/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện chủ trì cùng các sở, ngành: TN-MT; Xây dựng; Thanh tra; Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND huyện Vân Đồn, UBND xã Ngọc Vừng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 242 và hộ ông Phạm Văn Vượng, ông Đinh Văn Thu (trú tại khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) đã đi kiểm tra thực địa; tổ chức cuộc họp tại hiện trường, thống nhất phương án giải quyết; đồng thời, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 quan tâm chỉ đạo Lữ đoàn 242 nghiêm túc phối hợp để tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến kiến nghị của các hộ dân.

UBND huyện Vân Đồn đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản. Tuy nhiên, theo báo báo của UBND huyện Vân Đồn, nguyên nhân giải quyết chậm trễ là do Lữ đoàn 242 chưa phối hợp nên việc triển khai thực hiện đo đạc thực địa, xác định cụ thể diện tích chồng lấn đất của các hộ với đất quốc phòng chưa đúng tiến độ. Do vậy chưa có cơ sở để lập phương án bồi thường, giải quyết những kiến nghị của các hộ dân nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dẫn đến các hộ dân gửi đơn vượt cấp đến nhiều cấp, nhiều nơi.

Để giải quyết dứt điểm những nội dung kiến nghị của các hộ dân nêu trên, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục chỉ đạo Lữ đoàn 242 tích cực phối hợp thực hiện những nội dung đã được các bên liên quan thống nhất quan điểm giải quyết; khẩn trương tiến hành đo vẽ, xác định cụ thể diện tích, các công trình trên đất chồng lấn, làm cơ sở lập phương án bồi thường; bố trí nguồn kinh phí để chi trả và giải quyết những kiến nghị của các hộ dân theo quy định.

Vĩ An

.
.
.
.
.
.
.
.