Đề xuất về kinh phí dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Thứ Tư, 21/03/2018, 21:54 [GMT+7]
.
.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, nguồn ngân sách trung ương tập trung thực hiện những nhiệm vụ có tính chất toàn ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện, và các nhiệm vụ do các bộ, cơ quan trung ương các đại học quốc gia thực hiện phù hợp với mục tiêu của Đề án, bao gồm: Biên soạn chương trình và sách giáo khoa, giáo trình tài liệu (thí điểm sách giáo khoa); hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp giảng dạy cho giáo viên dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông công lập và ngoài công lập; hỗ trợ đào tạo giáo viên sư phạm ngoại ngữ, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm ngoại ngữ.

Nguồn ngân sách địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp thuộc địa phương; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo điều kiện dạy và học ngoại ngữ cho các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp thuộc địa phương; triển khai áp dụng các hoạt động thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ngoại ngữ; Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và hỗ trợ giáo viên tham gia triển khai thí điểm chương trình, sách giáo khoa ngoại ngữ…

Chi bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài

Dự thảo nêu rõ, chi bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn ở nước ngoài cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; giáo viên, giảng viên dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ (dưới 3 tháng); chi học tập về mô hình phát triển chương trình, sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu dạy và học ngoại ngữ; ký kết hợp tác với đối tác nước ngoài: Nội dung và mức chi vận dụng các quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

Chi bồi dưỡng chuyên môn dài hạn ở nước ngoài (từ 3 tháng trở lên): Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG.

Đối với chi thuê chuyên gia nước ngoài: Chi thuê giáo viên bản ngữ tham gia dạy học ngoại ngữ, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ thực hiện nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia: 350.000 – 560.000 đồng/tiết.

Chi hỗ trợ Tình nguyện viên là chuyên gia nước ngoài tham gia phát triển chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, học liệu dạy và học ngoại ngữ: Nội dung và mức chi vận dụng quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC.

Chi thù lao cho giảng viên ngoại ngữ tham gia bồi dưỡng, tập huấn các lớp bồi dưỡng cho giáo viên ngoại ngữ được chi trả mức thù lao tối đa không quá 1.500.000 đồng/buổi (5 tiết). Trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm giảng dạy và hiệu quả công việc, thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi cho phù hợp…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Lan Phương (Chinhphu.vn)

.
.
.
.
.
.
.
.