.

Xung quanh khiếu nại về bồi thường, đền bù hỗ trợ thu hồi đất dự án Trạm nghỉ du lịch Hồ Yên Trung (Uông Bí)

Đã được giải quyết đúng quy định, chính sách

Cập nhật lúc 05:48, Thứ Tư, 11/07/2012 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Hiền, đại diện cho một số hộ dân khu Tân Lập, phường Phương Đông (TP Uông Bí) có đơn khiếu nại về việc bồi thường, đền bù, hỗ trợ thu hồi đất để thực hiện dự án Trạm nghỉ du lịch Hồ Yên Trung (Uông Bí) do Công ty Du lịch Hồ Yên Trung làm chủ đầu tư.

Theo bà Hiền, việc thu hồi đất để thực hiện dự án phải theo hình thức chủ đầu tư phải thoả thuận với dân vì dự án trên là do tỉnh cho Công ty Du lịch Hồ Yên Trung thuê đất, không phải thu hồi đất vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia. Do vậy, nếu Công ty thuê thì phải thoả thuận với các hộ dân; phương án bồi thường được lập ngày 18-6-2003 nhưng áp đơn giá đất của UBND tỉnh quy định năm 1999 là sai (căn cứ Điều 8, 9 Nghị định 22, ngày 24-4-1998 của Chính phủ phải nhân với hệ số K để phù hợp với khả năng sinh lời và giá chuyển nhượng) tức là phải được cộng thêm khoản tiền tối đa bằng 60% chênh lệch giữa giá đất tính theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá đền bù do yếu tố sinh lời của mảnh đất (theo thông tư số 145/T-BTC ngày 4-11-1998 của Bộ Tài chính). Và căn cứ Điểm a, Khoản 4, Điều 25, Nghị định số 22 thì các hộ dân còn được hỗ trợ chi phí đào tạo cho những lao động nông nghiệp phải chuyển đổi nghề khác do bị thu hồi đất.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của bà Hiền, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và TP Uông Bí tiến hành kiểm tra, rà soát lại nội dung kiến nghị. Kết quả kiểm tra cho thấy, nội dung kiến nghị về thu hồi đất của bà là không có cơ sở với lý do: Tháng 8-2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3173/QĐ-UB có nội dung thu hồi 505.889,1m2 đất của UBND xã Phương Đông, Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Yên Lập, Điện lực Quảng Ninh và một số hộ dân cho Công ty Du lịch Hồ Yên Trung thuê để thực hiện xây dựng các công trình kinh doanh du lịch.

Căn cứ Điểm đ, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 22 quy định đối tượng Nhà nước thu hồi đất: “Đất do tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng cho dự án sản xuất kinh doanh, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu vui chơi giải trí, khu du lịch và các dự án đầu tư khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp phép đầu tư theo quy định của pháp luật”. Như vậy việc Nhà nước thu hồi đất của một số hộ dân cho Công ty Du lịch Hồ Yên Trung thuê để thực hiện xây dựng các công trình kinh doanh du lịch là đúng quy định của Nghị định 22, và việc thu hồi đất là trách nhiệm của Nhà nước, không phải do chủ đầu tư tự thoả thuận với dân. Do đó kiến nghị trên của bà Hiền không có cơ sở giải quyết.

Về nội dung áp dụng đơn giá bồi thường, theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, đất nông nghiệp thu hồi cho Công ty Du lịch Hồ Yên Trung thuê tại xã Phương Đông để thực hiện dự án Trạm nghỉ du lịch hồ Yên Trung là đất hạng 2, hạng 3 được giao 20 năm và đất giao thầu cho các hộ gia đình. Căn cứ đơn giá đền bù đất nông nghiệp và chính sách hỗ trợ của Nhà nước quy định tại Nghị định số 22 về  việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và Quyết định số 1236, ngày 18-4-2003 của UBND tỉnh về chính sách và đơn giá đền bù GPMB Dự án Khu du lịch Hồ Yên Trung của Công ty Du lịch hồ Yên Trung tại xã Phương Đông, quy định: Đơn giá đền bù đất nông nghiệp, lâm nghiệp thực hiện theo bộ đơn giá đền bù GPMB Quốc lộ 10 ban hành kèm theo Quyết định số 2346, ngày 5-10-1999 của UBND tỉnh  đã quy định việc áp dụng đơn giá đền bù hoa màu và đất nông nghiệp đối với các hộ được xác định rất cụ thể: Đất nông nghiệp hạng 2 là 16.100đ/m2; đất nông nghiệp hạng 3 là 13.000đ/m2; lúa nếp chưa thu hoạch là 1.500đ/m2; lúa tẻ chưa thu hoạch là 1.200đ/m2.

Ngày 11-7-2003 UBND TX Uông Bí (nay là TP Uông Bí) đã ban hành Quyết định số 1199 phê duyệt phương án đền bù đợt 1 để GPMB thực hiện dự án xây dựng trạm nghỉ du lịch hồ Yên Trung. Tổng số hộ được đền bù là 77 hộ, trong đó bà Nguyễn Thị Hiền được đền bù 6.570.300 đồng.

Về kiến nghị của bà Hiền tính hệ số K: Theo quy định tại Điều 8, Nghị định 22: “Giá đất để tính đền bù thiệt hại do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cho từng dự án theo đề nghị của Sở Tài chính có sự tham gia của các ngành có liên quan”. Căn cứ mục I, Thông tư 145, ngày 4-11-1998 của Bộ Tài chính quy định: “Hệ số K quy định tại Điều 8 của Nghị định số 22 của Chính phủ là hệ số quan hệ tỷ lệ giữa giá đất tính theo khả năng sinh lợi hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế với giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) quy định. Hệ số K có thể lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 1 tuỳ thuộc vào sự chênh lệch giữa giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định với giá đất tính theo khả năng sinh lợi hoặc giá đất thực tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thực tế đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản không có chuyển nhượng nên không phát sinh biến động hệ số K, việc xây dựng giá đất nông nghiệp của tỉnh chủ yếu được tính toán theo phương pháp thu nhập. Theo đề xuất của Sở Tài chính ngày 18-4-2003, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1236 cho phép áp chính sách bồi thường theo Quyết định 2346, trong đó giá đất bồi thường quy định tại bảng đơn giá bồi thường đất nông nghiệp quy định hạng 2 là 16.100đ/m2; hạng 3 là 13.000 đ/m2. Tại thời điểm năm 2005, giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh ban hành tính theo phương pháp thu nhập về cơ bản không có biến động nhiều so với năm 2003 vì vậy nội dung bà Hiền kiến nghị tính theo hệ số K là không có cơ sở.

Về  đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề của bà Hiền, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Theo Điểm a, Khoản 4, Điều 25, Nghị định số 22 quy định: Nếu bị thu hồi từ 30%-50% diện tích đất nông nghiệp được giao thì được trợ cấp 1.000.000đ/hộ chính chủ;  nếu bị thu hồi từ trên 50%-70% diện tích đất nông nghiệp được giao thì được trợ cấp 2.000.000đ/hộ chính chủ. Trường hợp bị thu hồi từ trên 70% diện tích đất nông nghiệp được giao thì được trợ cấp 1.000.000đ/lao động trong độ tuổi.

Sau khi kiểm tra phương án đền bù, hỗ trợ của một số hộ dân có liên quan cho thấy, phương án đền bù, GPMB cho bà Đỗ Thị Phúc và bà Lưu Thị Tĩnh được hỗ trợ do bị thu hồi đất nông nghiệp có tỷ lệ thu hồi trên 30% (bà Phúc bị thu hồi 530,9/1.505,0m2 đất, bằng 35,27%; bà Tĩnh bị thu hồi 448/1.369m2 đất, bằng 32,7%, mỗi hộ được trợ cấp 1.000.000đ/hộ chính chủ). Phương án đền bù, GPMB của bà Hiền không được hỗ trợ, vì diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là 355,8/1.410,0m2 bằng 25,23% diện tích đất nông nghiệp được giao.

Tháng 4-2011, UBND tỉnh đã có văn bản số 1024/UBND-QLĐĐ1 với nội dung kết luận: Việc áp dụng đơn giá đền bù hoa màu và đất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ cho các hộ bị thu hồi đất thực hiện dự án Trạm nghỉ du lịch Hồ Yên Trung trong đó có các hộ: bà Nguyễn Thị Hiền, bà Lưu Thị Bình và Đỗ Thị Phúc là đúng quy định tại Quyết định số 2346/QĐ-UB ngày 5-1-/1999 của UBND tỉnh. Giao UBND TP Uông Bí tiếp tục tuyên truyền, giải thích vận động các hộ gia đình chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Như vậy khiếu nại của bà Hiền và một số hộ dân đã được giải quyết đúng quy định, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, vì vậy TP Uông Bí cần tuyên truyền giải thích rõ để người dân hiểu, tránh tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Phòng bạn đọc

,
.
.
.
.
.