.

Hải Hà: Thanh tra kết luận đúng, huyện lại xử thành sai

Cập nhật lúc 08:44, Thứ Sáu, 18/11/2011 (GMT+7)

Năm 2010, khi UBND huyện Hải Hà thực hiện dự án xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Phú Hải, đã ra quyết định (QĐ) thu hồi 532,1m2 đất nông nghiệp của ông Nguyễn Hữu Bình, trú tại thôn Trung, xã Phú Hải (Hải Hà) và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho gia đình ông 30% giá trị đất nông nghiệp. Không đồng ý với phương án của UBND huyện Hải Hà, ông Bình đã làm đơn khiếu nại và đòi bồi thường 100% theo giá đất nông nghiệp trên địa bàn.

Ngày 11-5-2011, huyện đã có QĐ số 739/QĐ-UBND giao Thanh tra huyện xác minh nội dung khiếu nại của ông Bình. Sau khi kiểm tra xem xét nội dung khiếu nại, Thanh tra huyện đã có báo cáo với nội dung: “Việc UBND huyện áp dụng phương án bồi thường, hỗ trợ 30% tiền sử dụng đất cho hộ ông Bình là chưa có cơ sở. Hộ ông Bình có đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định tại khoản 1, Điều 16, QĐ 499/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh”. Mặc dù báo cáo của Thanh tra đã kết luận rất rõ như vậy nhưng không hiểu sao trong QĐ giải quyết khiếu nại của UBND huyện Hải Hà lại ngược 180 độ với kết luận của Thanh tra huyện: Không chấp nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Hữu Bình khiếu nại về việc áp dụng chế độ bồi thường hỗ trợ 30% đối với diện tích 532,1m2 đất nông nghiệp cho gia đình ông; công nhận và giữ nguyên mức hỗ trợ theo phương án đã phê duyệt.

Không chấp nhận cách giải quyết của UBND huyện, ông Bình tiếp tục có đơn gửi UBND tỉnh kiến nghị với nội dung: Không đồng ý với QĐ của UBND huyện về việc giải quyết bồi thường 30% đất nông nghiệp; yêu cầu bồi thường 100% theo giá đất nông nghiệp và hỗ trợ thêm 35% theo giá đất ở vì theo ông đây là đất gia đình ông khai hoang từ năm 1992, sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp.

Theo tài liệu chúng tôi thu thập về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của ông Bình cho thấy, thửa đất trên có nguồn gốc là đất thuộc khuôn viên Trường THCS Phú Hải. Năm 1992 thấy trường học bỏ hoang, gia đình ông đã cải tạo 532,1m2 đất để trồng cây lâu năm. Tại bản chứng nhận về nguồn gốc, loại đất và thời điểm sử dụng đất của UBND xã Phú Hải cũng đã xác định: Gia đình sử dụng từ năm 1992, là đất trồng cây lâu năm, không tranh chấp. Và UBND huyện Hải Hà cũng công nhận diện tích đất của ông Bình là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm nhưng không đủ điều kiện được bồi thường 100% giá đất nông nghiệp, chỉ được hỗ trợ 30% theo giá đất nông nghiệp vì đã vi phạm điểm d, khoản 4, điều 14, NĐ 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trường hợp lấn chiếm đất công, đất của tổ chức, đã có văn bản ngăn chặn nhưng vẫn cố tình vi phạm... Tuy nhiên, điều đáng nói là tại thời điểm năm 1992, khi gia đình ông Bình trồng cây cho đến năm 2006 không hề bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc văn bản ngăn chặn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mãi đến năm 2007, ông mới bị UBND xã Phú Hải lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi trồng cây keo tại khu vực đã có quy hoạch. Do vậy việc UBND huyện Hải Hà căn cứ vào các điều khoản trên của NĐ 84 để không bồi thường về đất cho gia đình ông Bình là vô lý, thiếu căn cứ.

UBND huyện Hải Hà còn lấy lý do ông Bình vi phạm điểm b, mục d1, khoản 3, điều 6, QĐ 499/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh với lý do “sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả, đất chưa sử dụng bị lấn chiếm”. Nhưng qua xem xét các chứng lý thì tại thời điểm ông Bình sử dụng đất, xã Phú Hải và UBND huyện Hải Hà không có văn bản pháp lý nào quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, bản đồ địa chính, hợp đồng đấu thầu đất... Vì vậy căn cứ UBND huyện đưa ra như trên là chưa đủ cơ sở...

Ngược với những chứng cứ thiếu thuyết phục của huyện Hải Hà, ông Bình có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định diện tích 532,1m2 đất nông nghiệp của gia đình ông được bồi thường 100% theo giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm với các lý do: Căn cứ vào NĐ 84, quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất sử dụng trước ngày 15-10-1993 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; căn cứ khoản 5, điều 4, chương 2, QĐ 499 của UBND tỉnh; căn cứ vào tài liệu xác định đất của ông được UBND xã Phú Hải xác nhận đã sử dụng từ năm 1992, sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm, không bị xử phạt vì thế căn cứ vào các chứng lý trên, ông Bình hoàn toàn có đủ cơ sở để được bồi thường 100% theo giá đất nông nghiệp.

Còn về nội dung ông Bình yêu cầu được hỗ trợ 35% theo giá đất ở, căn cứ vào khoản 2, điều 21, NĐ 69/2009/NĐ-CP quy định: “Hộ gia đình, cá nhân khi bị Nhà nước thu hồi về đất nông nghiệp trong địa giới hành chính, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ từ 20-50% giá đất ở trung bình, của khu vực có đất bị thu hồi”... Căn cứ vào QĐ 499 của UBND tỉnh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn... thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ theo quy định sau: Đối với đất nông nghiệp còn lại hỗ trợ bằng 35% giá đất ở trung bình” ; trên cơ sở quy định của  Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ vào bản đồ hiện trạng GPMB dự án xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Phú Hải, thửa đất nông nghiệp của gia đình ông Bình nằm khép kín của các thửa đất có nhà ở ngoài cùng của thôn Trung, xã Phú Hải. Từ các căn cứ trên, việc ông Bình kiến nghị đòi được bồi thường 100% theo giá đất nông nghiệp và hỗ trợ 35% theo giá đất ở là có cơ sở giải quyết.

Căn cứ vào các quy định về chính sách bồi thường GPMB của Nhà nước, của tỉnh, UBND huyện Hải Hà cần xem xét lại quyết định của mình để đảm bảo công bằng cho người dân.

Đặng Nhung

,
.
.
.
.
.