Đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch

Thời gian qua, Quảng Ninh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để "làm sạch" môi trường kinh doanh du lịch. Điều này đã nhận được những phản hồi tích cực từ du khách.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.