Đề xuất thủ tục biên phòng điện tử

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.