Quảng Ninh làm mới việc học và làm theo Bác

Thứ Năm, 17/05/2018, 15:21 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Qua 2 năm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện chuyên đề theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Hệ thống văn bản chỉ đạo của tỉnh đến cơ sở được triển khai đồng bộ, chủ động, sáng tạo.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên của các tổ chức, cá nhân trong toàn đảng bộ. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Đặc biệt đã góp phần mang tính nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh...

 

 

 

 

 

 

 

Hà Chi

,
.