Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ươngThường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 28/5, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương để trao đổi về kết quả triển khai các mô hình, tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của Quảng Ninh.

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ VBế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V

Ngày 28/5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là tiến hành bầu Ban chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

.
WHO thành lập quỹ đóng góp độc lập
WHO thành lập quỹ đóng góp độc lậpNgày 27/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thành lập một quỹ mới huy động các nguồn đóng góp tư nhân nhằm hỗ trợ các nỗ lực của tổ chức này trong việc giải quyết những thách thức y tế cấp thiết trên toàn cầu....
.
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc quản lý dự án, chi phí tính thế nào?
Đơn vị sự nghiệp trực thuộc quản lý dự án, chi phí tính thế nào?Trường hợp Ban quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án được xác định với hệ số điều chỉnh k = 1. ...
.
.
.
.
.