.
.
.
.
.
Bình Liêu: Đề cao việc thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp

Bình Liêu: Đề cao việc thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp

Để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông - lâm sản, doanh nghiệp (DN) có vai trò đặc biệt quan trọng. Thực tế chỉ ra rằng, chỉ khi có sự vào cuộc tích cực của các DN thì mới khắc phục được tính tự cung, tự cấp, hướng các hoạt động trong ngành nông - lâm nghiệp đến nền sản xuất hàng hoá.
.
.
Cẩn trọng: 3 món tẩm bổ nhưng có thể gây độc chết người

Cẩn trọng: 3 món tẩm bổ nhưng có thể gây độc chết người

Gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra những vụ ngộ độc từ những thực phẩm có độc tố từ tự nhiên. Những loại ngộ độc hay gặp ở khoa cấp cứu của các bệnh viện cho dù đã được cảnh báo rất nhiều về độc tính của những loại "thực phẩm" này, đó là củ ấu tầu, thịt cóc và cá nóc.
.
.
.
.
.
.