.
.
.
.
.
Bình Liêu: Phát huy nội lực, đánh thức tiềm năng

Bình Liêu: Phát huy nội lực, đánh thức tiềm năng

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá nghèo bền vững, thời gian gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Liêu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để vươn lên làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.
.
.
Điệp khúc 'đi nhờ'

Điệp khúc 'đi nhờ'

Xã Thắng Lợi (huyện Vân Đồn) hiện có 416 hộ dân, nhưng có tới 111 hộ dân đang sống bồng bềnh và lấy tàu thuyền, bè nuôi trồng thuỷ sản làm nhà ở để sống qua ngày. Ngày nay, ngoài các hộ đánh cá còn thêm các hộ nuôi trồng thuỷ sản. Các hộ dân có cuộc sống gắn với sông nước này chiếm tới 95% số hộ dân trong toàn xã.
.
.
.
.
.
.