Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộĐổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện Tiên Yên hiện có 33 chi, đảng bộ cơ sở với 2.396 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước trao danh hiệu Chủ tịch nước trao danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" cho 134 cá nhân

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân" cho 134 cá nhân.

.
.
Cổng TTĐT cơ quan nhà nước phải lấy người sử dụng làm trung tâm
Cổng TTĐT cơ quan nhà nước phải lấy người sử dụng làm trung tâm

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

.
.
.
.
.