Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Bộ CHQS tỉnhBan Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Bộ CHQS tỉnh

Ngày 23/5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Bộ CHQS tỉnh về việc thực hiện một số quy định của pháp luật trong công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dânLãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân

Ngày 23/5, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh.

.
.
Được giải quyết miễn, giảm học phí ngay tại trường
Được giải quyết miễn, giảm học phí ngay tại trườngThủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên và học viên; đồng thời lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên được miễn, giảm học phí báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. ...
.
.
.
.