Khảo sát công tác quản lý, sử dụng biên chế và hợp đồng lao động tại Sở GD&ĐTKhảo sát công tác quản lý, sử dụng biên chế và hợp đồng lao động tại Sở GD&ĐT

Ngày 27/4, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động tại Sở GD&ĐT.

Hải Hà phải tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh nhất từ nông nghiệp sang công nghiệp- dịch vụHải Hà phải tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh nhất từ nông nghiệp sang công nghiệp- dịch vụ

Ngày 26/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, nhiệm vụ năm 2017.

.
.
.
.
.
.
.