Giữ bình yên cho Năm Du lịch quốc giaGiữ bình yên cho Năm Du lịch quốc gia

Công an Quảng Ninh đã chủ động xây dựng, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho Năm du lịch quốc gia 2018.

Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua đặc biệtBộ CHQS tỉnh phát động thi đua đặc biệt

Ngày 26/4, Khối cơ quan và các phân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt: "Làm theo lời Bác-Thi đua giành 3 nhất" và "Bảo đảm trật tự, ATGT" năm 2018.

.
.
.
.
.
.
.